BİgBlueButton hızlı kurulum Docker did not install hatası

Kurulum devam ederken Bu hata ile karşılaştım. Ne yapmam gerekiyor. :worried:

Gün içerisinde bunu çözüp sistemi çalışır hale getirmem gerekiyor. :worried:

Selam,

Docker kurulumunda takılmışsın.

Şu komutları verip hızlı kurulum sihirbazını yeniden çalıştırır mısın?

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce

Durumunu kontrol etmek için:

sudo systemctl status docker

Şöyle bir çıktı görmelisin:

● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running)
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 13412 (dockerd)
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─13412 /usr/bin/dockerd -H fd://
      └─13421 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml
1 Beğeni

Kodları uygulamadım ekran çıktısı;

şimdi kurulum sihirbazını tekrar çalıştırıyorum.

1 Beğeni

Harika, evet aynen çalıştır tekrar, betik kurduğu kısımları atlayıp devam edecektir.

1 Beğeni

Teşekkürler. Hızlı kurulum sihirbazını çalıştırdığım zaman kurulan yerleri atlayarak son kaldığı yerden devam etti ve BigblueBotton 'un kurulumu başarı bir şekilde tamamlandı.

1 Beğeni