CentOS 8 Üzerinde FFmpeg Nasıl Kurulur?

FFmpeg, multimedya dosyalarını işlemek için ücretsiz ve açık kaynaklı bir araç koleksiyonudur. Libavcodec, libavformat ve libavutil gibi bir dizi paylaşılan ses ve video kütüphanesi içerir. FFmpeg ile çeşitli video ve ses formatları arasında dönüştürme yapabilir, örnekleme hızları ayarlayabilir, akışlı ses / video yakalayabilir ve videoları yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bu makalede, FFmpeg’in CentOS 8’e nasıl yükleneceğini anlatacağız.

FFmpeg’i CentOS 8’e Yükleme
FFmpeg varsayılan CentOS 8 depolarında kullanılamaz. FFmpeg araçlarını kaynaktan oluşturmayı, dnf kullanarak kurmayı seçebilirsiniz. CentOS 8’e FFmpeg’i yüklemek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

Gerekli depoları etkinleştirmek için aşağıdaki komutları root veya sudo ayrıcalıklarına sahip kullanıcı olarak çalıştırın. Sizden onaylar istendiğinde Y yani Evet yanıtlarını vermeyi unutmayın.

dnf -y install https://download.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf config-manager --enable PowerTools && dnf install --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-8.noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-8.noarch.rpm
dnf install http://rpmfind.com/linux/epel/7/x86_64/Packages/s/SDL2-2.0.10-1.el7.x86_64.rpm

Depolar etkinleştirildikten sonra FFmpeg’i yükleyin:

dnf install ffmpeg ffmpeg-devel

Sürümünü kontrol ederek FFmpeg kurulumunu doğrulayın:

ffmpeg -version

Bu makalenin yazıldığı sırada, FFmpeg’in geçerli sürümü 4.2.2’dir.

ffmpeg version 4.2.2 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (GCC)
configuration: --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share/ffmpeg --docdir=/usr/share/doc/ffmpeg --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --arch=x86_64 --optflags='-O2 -g -pipe -Wall -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions -fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1 -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-annobin-cc1 -m64 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection' --extra-ldflags='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-ld ' --extra-cflags=' ' --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvo-amrwbenc --enable-version3 --enable-bzlib --disable-crystalhd --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gcrypt --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libdav1d --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcdio --enable-libdrm --enable-libjack --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-nvenc --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzvbi --enable-avfilter --enable-avresample --enable-postproc --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-stripping --shlibdir=/usr/lib64 --enable-libmfx --enable-runtime-cpudetect
libavutil   56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec   58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat  58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice  58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter   7. 57.100 / 7. 57.100
libavresample  4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale   5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample  3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc  55. 5.100 / 55. 5.100

Komut ayrıca FFmpeg yapılandırma seçeneklerini gösterecektir.
Bu kadar. FFmpeg, CentOS sunucunuza kuruldu ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makaleyi yanıtlamaktan çekinmeyin :point_down: