CentOS 8 Üzerinde Memcached Kurulumu

Memcached, ücretsiz ve açık kaynak, yüksek performanslı bir bellek içi anahtar/değer veri deposudur. Genellikle, veritabanı çağrılarının sonuçlarından çeşitli nesneleri ön belleğe alarak uygulamaları hızlandırmak için bir önbellek sistemi olarak kullanılır.

Bu makalede, Centos 8 üzerinde Memcached nasıl yüklenir ve yapılandırılır bunu öğreneceğiz.

Memcached’i CentOS’a Yükleme

Memcached paketleri varsayılan CentOS 8 depolarında bulunur. Kurulum oldukça kolaydır, sudo ayrıcalıklarına sahip kullanıcı ya da root olarak aşağıdaki komutu girin :

sudo dnf install memcached libmemcached

libmemcached paketi Memcached sunucu yönetimi için çeşitli komut satırı araçları sağlar.

Yükleme tamamlandıktan sonra, Memcached hizmetini aşağıdaki komutla etkinleştirin ve başlatın:

sudo systemctl enable memcached --now

Memcached’in çalıştığını doğrulamak için şu komutu yazın:

sudo systemctl status memcached

Çıktı şöyle görünmelidir:

● memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-13 20:12:52 UTC; 2s ago
   ...

İşte bu kadar, Memcached’i CentOS 8 sunucunuza yüklediniz ve artık kullanmaya başlayabilirsiniz.

Memcached’ı Yapılandırma

Memcached seçenekleri /etc/sysconfig/memcached dosyasından yapılandırılabilir. Varsayılan olarak, Memcached yalnızca localhost’u dinleyecek şekilde ayarlanmıştır.

Sunucuya bağlanan istemci de aynı ana bilgisayarda çalışıyorsa, herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Uzaktan erişim yapılandırma

Memcached’a bağlanacak uygulama uzak bir sunucuda barındırılıyorsa, güvenlik duvarınızı yapılandırmanız ve Memcached 11211 bağlantı noktasına yalnızca istemci IP adresinden erişime izin vermeniz gerekir.

Yanlış yapılandırıldığında Memcached, DDoS saldırılarına açık hale gelecektir.

Aşağıdaki örnek ile, Memcached sunucusuna özel bir ağ üzerinden bağlanmak istediğinizi varsayacağız. Memcached sunucusu IP adresi 192.168.100.20 ve istemcinin IP adresi 192.168.100.30.

İlk adım Memcached yapılandırmasını düzenlemek ve hizmeti sunucunun özel ağ arayüzünde dinlenecek şekilde ayarlamaktır:

memcached yapılandırma dosyasını açın :

sudo nano /etc/sysconfig/memcached

OPTIONS parametresine, sunucu IP adresini ekleyin -l 192.168.100.20. Bu, Memcached’a yalnızca belirtilen ara birime bağlanmasını bildirecektir.

OPTIONS="-l 192.168.100.20"

Dosyayı kaydedin ve değişikliklerin etkili olması için Memcached hizmetini yeniden başlatın:

sudo systemctl restart memcached

Hizmet yapılandırıldıktan sonra, bir sonraki adım güvenlik duvarınızdan memcached bağlantı noktasını açmaktır.

CentOS, zaten FirewallD yani güvenlik duvarı yapılandırma aracı ile birlikte gelir. Aşağıdaki komutla memcached adlı yeni bir bölge oluşturabilir, 11211 bağlantı noktasını açabilir ve yalnızca istemci IP adresinden erişime izin verebilirsiniz.

sudo firewall-cmd --new-zone=memcached --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/udp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-source=192.168.100.30/32 --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Memcached’a bağlanma

Memcached sunucusuna bağlanmak için dile özgü bir istemci kullanmanız gerekir.

PHP

Memcached’i PHP örneğin WordPress, Drupal veya Magento uygulamalarınız için önbellek veritabanı olarak kullanmak istiyorsanız php-pecl-memcached uzantısını yüklemeniz gerekir:

sudo apt install php-pecl-memcache

Python

Memcached ile etkileşim için birkaç Python kütüphanesi vardır. Tercih ettiğiniz kitaplığı pip kullanarak kurabilirsiniz:

pip install pymemcache
pip install python-memcached

Sonuç

Memcached’i CentOS 8’e nasıl yükleyeceğinizi gösterdik. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Memcached Wiki’yi inceleyebilirsiniz.

Bir sorunla karşılaşırsanız, geri bildirim bırakmak isterseniz, aşağıdan yanıt bırakabilirsiniz :slight_smile: