Debian 10 Üzerinde Elasticsearch Nasıl Kurulur?

Elasticsearch, açık kaynaklı dağıtılmış tam metin arama ve analiz motorudur. RESTful işlemlerini destekler ve büyük hacimli verileri gerçek zamanlı olarak depolamanızı, aramanızı ve analiz etmenizi sağlar. Elasticsearch, büyük e-ticaret mağazaları ve analitik uygulamalar gibi karmaşık arama gereksinimlerine sahip uygulamalara güç veren en popüler arama motorlarından biridir. Bu eğitimde Debian 10’da Elasticsearch’ün nasıl kurulacağı açıklanmaktadır.

Java’nın Yüklenmesi
Elasticsearch bir Java uygulamasıdır, bu nedenle ilk adım Java’nın kurulmasıdır. OpenJDK paketini yüklemek için aşağıdaki komutları kök veya sudo ayrıcalıklarına sahip kullanıcı olarak çalıştırın:

sudo apt install default-jdk

Java sürümünü yazdırarak Java kurulumunu doğrulayın:

java -version

Çıktı şöyle görünmelidir:

openjdk version "11.0.6" 2020-01-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.6+10-post-Debian-1deb10u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.6+10-post-Debian-1deb10u1, mixed mode, sharing)

Elasticsearch’ü Yükleme
Elasticsearch, standart Debian 10 depolarında mevcut değildir. Elasticsearch APT deposundan kuracağız.

Aşağıdaki wget komutunu kullanarak reponun ortak anahtarını içe aktarın:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Yukarıdaki komutun OK çıktısı vermesi gerekir, bu da anahtarın başarıyla içe aktarıldığı ve bu depodaki paketlerin güvenilir olarak kabul edileceği anlamına gelir.

Elasticsearch deposunu çalıştırarak sisteme ekleyin:

sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" > /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list'

Bu makaleyi yazarken, Elasticsearch’ün en son sürümü 7.6’dır. Elasticsearch’ün önceki bir sürümünü yüklemek istiyorsanız yukarıdaki komutta 7.x’i ihtiyacınız olan sürümle değiştirin.

Paketler dizinini güncelleyin ve Elasticsearch motorunu kurun:

sudo apt update
sudo apt install elasticsearch

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, hizmeti başlatın ve etkinleştirin:

sudo systemctl enable elasticsearch.service --now

Elasticsearch’ün çalıştığını doğrulamak için, localhost’ta 9200 numaralı bağlantı noktasına bir HTTP isteği göndermek için curl komutunu kullanın:

curl -X GET "localhost:9200/"

Çıktı şöyle görünecektir:

{
 "name" : "debian10.localdomain",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "cluster_uuid" : "yCOOHdvYR8mHRs5mNXQdDQ",
 "version" : {
  "number" : "7.6.1",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "deb",
  "build_hash" : "aa751e09be0a5072e8570670309b1f12348f023b",
  "build_date" : "2020-02-29T00:15:25.529771Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "8.4.0",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Hizmetin başlaması ortalama 5-10 saniye sürecektir. curl: (7) Failed to connect to localhost port 9200: Connection refused hatası alırsanız birkaç saniye bekleyin ve tekrar deneyin.

Elasticsearch servisi tarafından kaydedilen mesajları görmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo journalctl -u elasticsearch

Tebrikler, bu noktada Debian sunucunuza Elasticsearch yüklemiş oldunuz.

Bir sorunla karşılaşırsanız, geri bildirim bırakmak isterseniz, aşağıdan yanıt bırakabilirsiniz :slight_smile: