Exchange 2019 Gönderme & Alma Ek Dosya Boyutu Sınırı Değiştirme

Soru:
Exchange gönderme ve alma için ekli dosya boyutu sınırı nasıl değiştirilir?

Yanıt:
İlk olarak mevcut sınırları kontrol edelim. Exchange Management Shell’i açın. Taşıma yapılandırması üzerinde maksimum gönderme boyutunu ve maksimum alma boyutunu kontrol edeceğiz. Get-TransportConfig cmdlet’ini kullanacağız.

[PS] C:\>Get-TransportConfig | ft MaxSendSize, MaxReceiveSize
 
MaxSendSize       MaxReceiveSize
-----------       --------------
10 MB (10,485,760 bytes) 10 MB (10,485,760 bytes)

İkinci olarak, alma konnektörü maksimum mesaj boyutunu aşağıdaki cmdlet ile elde edeceğiz. Get-ReceiveConnector cmdlet’ini kullanacağız.

[PS] C:\>Get-ReceiveConnector | ft Name, MaxmessageSize
 
Name               MaxMessageSize
----               --------------
Default EX01-2016         36 MB (37,748,736 bytes)
Client Proxy EX01-2016      36 MB (37,748,736 bytes)
Default Frontend EX01-2016    36 MB (37,748,736 bytes)
Outbound Proxy Frontend EX01-2016 36 MB (37,748,736 bytes)
Client Frontend EX01-2016     36 MB (37,748,736 bytes)

Kontrol edeceğimiz üçüncü sınır, gönderme bağlayıcısı maksimum mesaj boyutudur. Get-SendConnector cmdlet’ini kullanacağız.

[PS] C:\>Get-SendConnector | ft Name, MaxMessageSize
 
Name      MaxMessageSize
----      --------------
Internet e-mail 35 MB (36,700,160 bytes)

Yukarıdaki komutlar ile mevcut sınırlarımızı görmüş olduk.

Örneğin;
Exchange için gönderme ve alma için ekli dosya sınırını 20 MB’a yükseltmek için;
Exchange Management Shell açın ve sonrasında şu komutu girin.

Set-TransportConfig -MaxSendSize 20MB -MaxReceiveSize 20MB

Değişikliklerin uygulanması için sunucunuzu yeniden başlatabilirsiniz.