FreeSwitch 8021 Hatası çözümü

Arkadaşlar,
sudo bbb-conf --check komutunu çalıştırınca aşağıdaki hatayı alıyorsanız, sebebi IPV6’in enable olmasıdır.
Hata
Thread ended for mod_event_socket
FreeSWITCH may not be responding to requests on port 8021 (event socket layer) and users may have errors joining audio.

Çözüm yolu:
1- $ sudo ip addr | grep inet6 yazın…Şayet bir şey görmüyorsanız IPV6 kapalı demektir. Yok

inet6 ::1/128 scope host

gibi bir çıktı geliyorsa IPV6 açık ve 2. komutla devam edin

  1. nano /opt/freeswitch/etc/freeswitch/autoload_configs/event_socket.conf.xml
  2. Çıkan sonuçta
satırını bulun ve 127.0.0.1 ile değiştirin. Sebebi ise IPV6 yönlendirmesini lokal IPV42e yapmış oluyoruz.

$ sudo mv /opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/internal-ipv6.xml /opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/internal-ipv6.xml_
$ sudo mv /opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/external-ipv6.xml /opt/freeswitch/etc/freeswitch/sip_profiles/external-ipv6.xml_

  1. En son da logları temizleyip, yeniden kontrol ediyoruz.
    sudo bbb-conf --clean
    sudo bbb-conf --check

İyi çalışmalar herkese.

2 Beğeni