Heap dump on out of memory error

Merhaba;

htop yaptığımda Video konferans yapılmadığı zamanlarda bile aşağıdaki hatayı sürekli görüyorum

java -Xmx3072m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tmp -Dnet.java.sip.communicator.SC_HOME_DIR_LOCATION=/etc/jitsi -Dnet.java.sip.communicator.SC_HOME_DIR_NAME=videobridge -Dnet.java.sip.communicator.>

Merhaba,

JDK ilgili bir bug, dikkate alınacak bir hata değildir.