Jitsi Meet, MUC/JID ile Ubuntu 18.04 Üzerinde Yük Dengelemesi (Load Balancing) Kurulumu

MUHYAL üzerindeki şu kılavuzları uygulayarak bir video konferans sunucusu kurulumu gerçekleştirdiyseniz, varsayılan olarak Jitsi Meet ile birlikte zaten tam olarak yapılandırılmış bir jitsi-videobridge paketide sunucunuza kurulmuştur.

İlgili öğreticiler:

Ancak Jitsi Meet sunucunuzu kullanacak çok sayıda kullanıcınız varsa ayrı sunucularda daha fazla jitsi-videobridge paketi kullanmak performansı ciddi ölçüde arttıracaktır. Bu işlemle sunucu yükünüz diğer Jitsi Meet sunucularına dağıtılacaktır.

Ön koşullar:
Yukarıdaki öğreticilerin birisi ile Jitsi Meet kurulumu gerçekleştirmiş olmalısınız.
Başka bir temiz Ubuntu 18.04 kurulu sunucunuz olmalıdır.

Yeni sunucunuzun güncel olduğundan emin olun:

echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' >> /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list
wget -qO -  https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | apt-key add -
apt-get install apt-transport-https
apt update
apt upgrade -y

Yeni sunucunuz için güvenlik duvarını yapılandırın:

ufw status
ufw allow ssh
ufw allow 443/tcp
ufw allow 4443/tcp
ufw allow 10000:20000/udp
ufw enable

Mevcut Jitsi sunucunuzda şu güvenlik duvarı ayarlarını yapın:

ufw allow 5222/tcp
ufw reload

Yeni sunucunuzda jitsi-videobridge kurulumunu yapın:

apt -y install jitsi-videobridge2

Kurulum sırasında sizden DNS kaydı istenecektir. Mevcut Jitsi sunucunuzun etki alan adını giriniz.

Kurulumdan sonra /etc/jitsi/videobridge/config dosyasının içeriğini kontrol edin:

# Jitsi Videobridge settings
# sets the XMPP domain (default: none)
JVB_HOSTNAME=konferans.muhyal.com
# sets the hostname of the XMPP server (default: domain if set, localhost otherwise)
JVB_HOST=
# sets the port of the XMPP server (default: 5275)
JVB_PORT=5347
# sets the shared secret used to authenticate to the XMPP server
JVB_SECRET=sd34d3q
# extra options to pass to the JVB daemon
JVB_OPTS="--apis=,"
# adds java system props that are passed to jvb (default are for home and logging config file)
JAVA_SYS_PROPS="-Dnet.java.sip.communicator.SC_HOME_DIR_LOCATION=/etc/jitsi -Dnet.java.sip.communicator.SC_HOME_DIR_NAME=videobridge -Dnet.java.sip.communicator.SC_LOG_DIR_LOCATION=/var/log/jitsi -Djava.util.logging.config.file=/etc/jitsi/videobridge/logging.properties"

Şimdi mevcut Jitsi Meet sunucunudzda /etc/jitsi/videobridge/sip-communicator.properties dosyasını açın:

İçeriğindeki şu kısımları bulun ve:

org.jitsi.videobridge.DISABLE_TCP_HARVESTER=true
org.jitsi.videobridge.ENABLE_STATISTICS=true
org.jitsi.videobridge.STATISTICS_TRANSPORT=muc
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.HOSTNAME=konferans.muhyal.com>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.DOMAIN=auth.konferans.muhyal.com>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.USERNAME=jvb
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.PASSWORD=DEĞİŞTİRMEYİN>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.MUC_JIDS=JvbBrewery@internal.auth.konferans.muhyal.com
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.MUC_NICKNAME=kendinizbelirleyinmeselamuhyalkonferans2
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.DISABLE_CERTIFICATE_VERIFICATION=true

Yeni sunucunuzdaki /etc/jitsi/videobridge/sip-communicator.properties dosyasındaki değerlerle değiştirin.

:information_source: Şu kısımlara dikkat edin;
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.HOSTNAME=konferans.muhyal.com>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.DOMAIN=auth.konferans.muhyal.com>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.PASSWORD=DEĞİŞTİRMEYİN>
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.MUC_JIDS=JvbBrewery@internal.auth.konferans.muhyal.com
org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.MUC_NICKNAME=kendinizbelirleyinmeselamuhyalkonferans2

Şimdi burada ana sunucunuzdaki dosyadan tek farkın org.jitsi.videobridge.xmpp.user.shard.MUC_NICKNAME= olması gerekiyor.

Yeni sunucunuzda jitsi-videbridge yeniden başlatın:

/etc/init.d/jitsi-videobridge2 restart

Yeni sunucunuzun log dizini:

/var/log/jitsi/jvb.log

Ana sunucunuzun log dizini:

/var/log/jitsi/jvb.log
/var/log/jitsi/jicofo.log

Yük dengeleme işleminin çalıştığını şu dizelerde görüntüleyebiliriz:

Jicofo INFORMATION: [30] org.jitsi.jicofo.xmpp.BaseBrewery.processInstanceStatusChanged().329 Added brewery instance: jvb
brewery@internal.auth.konferans.muhyal.com/muhyalkonferans2
Jicofo INFORMATION: [30] org.jitsi.jicofo.bridge.BridgeSelector.log() Added videobridge: jvbbrewery@internal.auth.konferans.muhyal.com/muhyalkonferans2 v: null

Yük dengelemesini test edin:
Kurulumu test etmek için ana Jitsi Meet sunucunuzda jitsi-videobridge kapatın ve hala JitsiMeet’e bağlanıp video görüşme yapıp yapamayacağınızı kontrol edin :wink: Jicofo hizmeti otomatik olarak kullanılabilir durumdaki sunucunuza geçiş yapacaktır.

/etc/init.d/jitsi-videobridge2 stop

Artık eminseni şu komutla ana sunucunuzda jitsi-videobridge başlatın:

/etc/init.d/jitsi-videobridge2 start

2 gönderi yeni bir konuya bölündü: Jitsi Meet, Octo Kullanarak Bölgesel Yük Dengeleme Kurulumu & Yapılandırması

Hocam selamlar videpbridge sonrası sürekli bu hatayı almaya başladım nerde yanlış yaptım acaba ? Ve hocam düzeltemezsem en azından kayıtlarını yaptıgım user listesini terminal haricinde dosya olarak alabileceğim bir yer var mı ?

Selamlar,

Benim verdiğim komutlarda özelleştirmeniz gereken yerler var onları bir tekrar kontrol eder msiiniz? Bir yeri atlamış olabilirsiniz. Benim bildiğim Prosody için dışarı aktarma yöntemi yok.

1 Beğeni

Merhaba, Ubunutu 20.04 versiyonu içinde yapılabilir mi

Selam, denemedim ancak deneyebilirsiniz pratikte sorun olacağını düşünmüyorum.