OpenLiteSpeed Üzerinde WordPress Cron Yerine PHP Cron Kullanımı

Soru:
WordPress sitem var ve WordPress Cron kullanmak yerine PHP Cron kullanmak istiyorum?

Yanıt:
wp-config.php dosyanıza aşağıdaki satırı ekleyerek başlayabilirsiniz. Bu satır ile WordPress yazılımının kendi cron işleminin kullanımını devredışı bırakmış olacağız.

define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

OpenLiteSpeed üzerinde HP dizinimiz aşağıdaki gibidir (XX alanı 74 80 gibi PHP sürümlerini belirtir):

/usr/local/lsws/lsphpXX/bin/lsphp

Örneğin bizim yapılandırmamızda bu satır:

/usr/local/lsws/lsphp74/bin/lsphp

Aşağıdaki mout ile crontab açalım:

sudo crontab -u www-data -e

Editör sorulunca 1. seçeneği (nano) seçebilirsiniz.

Açılan ekranda en alt kısıma şu satırı düzenleyerek ekleyebilirsiniz:

*/5 * * * * /usr/local/lsws/lsphpXX/bin/lsphp /usr/local/lsws/wordpress_dizini/wp-cron.php > /dev/null 2>&1

Öneğin bizim yapılandırmamızda bu satır:

*/5 * * * * /usr/local/lsws/lsphp74/bin/lsphp /usr/local/lsws/muhyalcom/wp-cron.php > /dev/null 2>&1

Daha sonra değişiklikleri kaydedip editörden çıkalım.

Artık zamanlanmış işler her 5 dakikada bir WordPress cron işlemi yerine PHP cron tarafından yürütülecektir.