Ubuntu 18.04 Üzerinde BigBlueButton 2.3.x Kurulumu

BigBlueButton, eğitim kurumlarına odaklı olarak geliştirilmiş, özgür ve açık kaynak kodlu bir web konferans yazılımıdır. HTML5 tabanlı bir web uygulaması olan BigBlueButton, tüm işletim sistemi ve platformları desteklemektedir.

Özellikleri
LTI 1.0 standartlarını destekleyen BigBlueButton’ı pek çok farklı LMS altyapısıyla entegrasyonu mevcuttur. LMS ve eklenti altyapısıyla gelebilecek ek özelliklerin dışında, BigBlueButton kullanıcılarına şu temel özellikleri sağlamaktadır:

 • Sınıflar, odalar, gruplar oluşturma
 • Beyaz tahta (Whiteboard) üzerinden öğretmen/öğrenci etkileşimi
 • Kullanıcı (Öğretmen/Sunumcu/Öğrenci) hak yönetimi
 • Ekran paylaşımı yönetimi
 • Dijital beyaz tahta üzerinden PDF yayınlama
 • Dijital beyaz tahta üzerinden eğitici videolar izleyebilme
 • Anket sorusu yayınlama

Minimum sunucu gereksinimleri:

 • Ubuntu 18.04 64-bit
 • 8 GB RAM (16 GB RAM önerilir)
 • 4 CPU (8 CPU önerilir)
 • TCP 80 ve 443 portları açık olmalı
 • UDP 16384 - 32768 arası portlar açık olmalı
 • Port 80 başka bir uygulama tarafından kullanılmamalı
 • Sunucuda bulunan root ya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı
 • SSH erişimi

Diğer gereksinimler:

 • 500GB ve fazla disk alanı (Kayıtlar için gerekecektir, SSD önerilir)

 • 250 Mbits simetrik internet ya da daha fazla

 • Dedicated (Bare metal) donanım önerilir

 • Bulut sunucu için DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir

 • SSL sertifikası ve BigBlueButton için A DNS kaydı (bigbluebutton.sizinalanadiniz.com gibi…)

 • (Opsiyonel) SSL sertifikası ve TURN için A DNS kaydı (turn.sizinalanadiniz.com gibi…)

 • IPV4 ve IPV6 adresi

:information_source: Biz bu anlatımda BigBlueButton etki alan adı olarak bigbluebutton.sizinalanadiniz.com, TURN etki alan adı olarak ise turn.sizinalanadiniz.com kullandık bu değerleri anlatımda ilgili yerlerde kendi etki alan adı adresleriniz ile değiştirmelisiniz. Bunu yapmazsanız kurulum işlemi kesinlikle başarısız olacaktır.

BigBlueButton için bu kurulum yöntemini kullanmadan önce şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz ve kurulum sonrası ise Hesap oluşturma işlemi kısmındaki adımları uygulamalısınız:

Sistem ve paket güncellemelerini kontrol edip, yükleyelim:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Şimdi BigBluebutton 2.3 (SSL + Greenlight dahil) kurulumu başlatabilirsiniz:

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v bionic-23 -s bigbluebutton.sizinlanadiniz.com -e administrator@sizinalanadiniz.com -w -g

:warning: Eğer güvenlik duvarı olan bir yapıda kurulum yapacaksanız ilk olarak bir TURN sunucusu kurarak daha sonra BigBlueButton’u bu TURN sunucusu ile yapılandırmanızı kesinlikle öneririm. Komutlardaki ilgili alanları kendinize göre düzenlemeyi unutmayın! (BigBlueButton ile birlikte aynı sunucuya TURN kurulumu yapmayınız!)

Ubuntu 20.04 üzerinde TURN sunucusu kurmak için:

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -c turn.sizinalanadiniz.com:turn123456 -e administrator@sizinalanadiniz.com

Ubuntu 20.04 üzerinde kurduğumuz TURN sunucusunu kullanarak Ubuntu 18.04 üzerinde BigBlueButton 2.3 kurmak için:

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v bionic-23 -s bigbluebutton.sizinalanadiniz.com -e administrator@sizinalanadiniz.com -g -c turn.sizinalanadiniz.com:turn123456 

Hesap oluşturma işlemi:

Normal kullanıcı:

cd ~/greenlight
docker exec greenlight-v2 bundle exec rake user:create["Muhammed Yalcinkaya","merhaba@muhyal.com","muhyal123456bbb","user"]

Yönetici yetkileri olan kullanıcı:

docker exec greenlight-v2 bundle exec rake user:create["Muhammed Yalcinkaya","merhaba@muhyal.com","muhyal123456bbb","admin"]

Harika :slight_smile: Şimdi etki alan adınıza gidin ve BigBlueButton’da oturum açın:

Kurulum kodlarında küçük yanlışlar var, kurulum kısmında alttaki kodu kendinize göre düzenleyip kullanabilirsiniz.

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s – -v bionic-23 -s alt alan adı -e mail adresi -g

Merhabalar,

Hata hangi komutta, düzeltelim?

1 Beğeni

Hocam kurulum olmuyor bu şekilde. Yapabilen var mı?

Selamlar,

Hata alıyorsanız hatayı paylaşır mısınız bizimle o şekilde ilerleyelim?

hocam merhaba,

ubuntu 20.04 e kuramıyorum hata veriyor

Script for installing a BigBlueButton 2.3 (or later) server in under 30 minutes.

This script also supports installation of a coturn (TURN) server on a separate server.

USAGE:
wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s – [OPTIONS]

OPTIONS (install BigBlueButton):

-v Install given version of BigBlueButton (e.g. ‘bionic-23’) (required)

-s Configure server with
-e Email for Let’s Encrypt certbot

-x Use Let’s Encrypt certbot with manual dns challenges

-a Install BBB API demos
-g Install Greenlight
-c : Configure with coturn server at using

-m <link_path> Create a Symbolic link from /var/bigbluebutton to <link_path>

-p Use apt-get proxy at
-r Use alternative apt repository (such as packages-eu.bigbluebutton.org)

-d Skip SSL certificates request (use provided certificates from mounted volume)
-w Install UFW firewall (recommended)

-h Print help

OPTIONS (install coturn only):

-c : Setup a coturn server with and (required)
-e Configure email for Let’s Encrypt certbot (required)

OPTIONS (install Let’s Encrypt certificate only):

-s Configure server with (required)
-e Configure email for Let’s Encrypt certbot (required)
-l Only install Let’s Encrypt certificate (not BigBlueButton)
-x Use Let’s Encrypt certbot with manual dns challenges (optional)

EXAMPLES:

Sample options for setup a BigBlueButton server

-v bionic-23 -s bbb.example.com -e info@example.com
-v bionic-23 -s bbb.example.com -e info@example.com -g
-v bionic-23 -s bbb.example.com -e info@example.com -g -c turn.example.com:1234324

Sample options for setup of a coturn server (on a Ubuntu 20.04)

-c turn.example.com:1234324 -e info@example.com

SUPPORT:
Community: BigBlueButton Support | Built For Teachers | BigBlueButton
Docs: GitHub - bigbluebutton/bbb-install: BASH script to install BigBlueButton in 30 minutes.

Merhabalar,

BigBlueButton 2.3 sürümü Ubuntu 18.04 işletim sistemini desteklemektedir. TURN sunucusunu Ubuntu 20.04 üzerinde kurabilirsiniz. İkisi birbirinden farklı kurulumlardır.

peki turn sunucusu nedir hocam normal ile arasındaki fark nedir?

“bash -s –” komutunu bash -s – olarak güncellememiz gerekiyor. İki çizginin arasında boşluk var ama sistem bu boşluğu algılamıyor. Ayrıca “bionic-230” kısmını da bionic-23 olarak güncellediğimiz zaman kod sorunsuz çalışacaktır.

1 Beğeni

TURN sunucusu ile firewall arkası BigBlueButton kurulumunda kullanıcıları TURN sunucusu karşılar. Eğer bulut (DigitalOcean, Linode, Vultr vb.) yapısında iseniz gerek yok ancak Sophos, FortiGate gibi firewall kullanıyorsanız dışarıdan kullanıcıların sorunsuz bağlantı sağlayabilmesi ve stabilite için TURN sunucusu gereklidir.

Ben rehberi paylaştığım zaman BigBlueButton 2.3 sürümü bbb-install.sh dosyasında bionic-230-dev ve bionic-230 olarak tanımlıydı güncellemişler tekrar, teşekkür ederim bilgilendirme için bende rehberi güncelledim şimdi :+1:t2:

İlgili güncellemelere ait GitHub bağlantıları:

1 Beğeni

selamlar, nginx sayfası default olarak geliyor. ne yapabilirim?

Merhabalar,

Normalde 3-5 dakika sonra gelir BigBlueButton ekranı.
Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşır mısınız?

sudo bbb-conf --check
dpkg -l|grep bbb
sudo bbb-conf -c

BigBlueButton does not appear to be installed. Could not

locate: /etc/bigbluebutton/bigbluebutton-release

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ii bbb-apps-akka 2.3.0-103 all BigBlueButton Apps (Akka)
iU bbb-config 1:2.3.0-98 amd64 BigBlueButton configuration utilities
ii bbb-etherpad 1:2.3.0-52 amd64 The EtherPad Lite components for BigBlueButton
ii bbb-freeswitch-core 2:2.3.0-28 amd64 BigBlueButton build of FreeSWITCH
ii bbb-freeswitch-sounds 1:1.6.7-3 amd64 FreeSWITCH Sounds
ii bbb-fsesl-akka 2.3.0-55 all BigBlueButton FS-ESL (Akka)
iU bbb-html5 1:2.3.0-1854 amd64 The HTML5 components for BigBlueButton
iU bbb-libreoffice-docker 1:2.3.0-60 amd64 BigBlueButton setup for LibreOffice running in docker
ii bbb-mkclean 1:0.8.7-4 amd64 Clean and optimize Matroska and WebM files
iU bbb-playback 1:2.3.0-23 amd64 BigBlueButton playback
iU bbb-playback-presentation 1:2.3.0-13 amd64 BigBluebutton playback of presentation
iU bbb-record-core 1:2.3.0-37 amd64 BigBlueButton record and playback
iU bbb-web 1:2.3.0-97 amd64 BigBlueButton API
ii bbb-webrtc-sfu 1:2.3.0-37 amd64 BigBlueButton WebRTC SFU
iU bigbluebutton 1:2.3.0-7 amd64 Open source web conferencing platform (bbb)
ii ffmpeg 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 Tools for transcoding, streaming and playing of multimedia files
ii libavcodec58:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library with de/encoders for audio/video codecs - runtime files
ii libavdevice58:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library for handling input and output devices - runtime files
ii libavfilter7:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library containing media filters - runtime files
ii libavformat58:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library with (de)muxers for multimedia containers - runtime files
ii libavresample4:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg compatibility library for resampling - runtime files
ii libavutil56:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library with functions for simplifying programming - runtime files
ii libopusenc0 0.2.1-1bbb1 amd64 High-level API for encoding Ogg Opus audio streams
ii libpostproc55:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library for post processing - runtime files
ii libswresample3:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library for audio resampling, rematrixing etc. - runtime files
ii libswscale5:amd64 7:4.2.4-1ubuntu0.1bbb2~18.04 amd64 FFmpeg library for image scaling and various conversions - runtime files

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BigBlueButton does not appear to be installed. Could not

locate: /etc/bigbluebutton/bigbluebutton-release

ubuntu 16.04 e kurumuştum sizin yazınızdaki gibi şimdi ubuntu 18.04 için kurmak istiyorum ama yapamadım bir türlü

Temiz Ubuntu 18.04 kurulmuş ve güncellenmiş bir sunucuda aşağıdaki komutu düzenleyip çalıştırdığınızda kurulum yapılacaktır.

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v bionic-23 -s bigbluebutton.sizinlanadiniz.com -e administrator@sizinalanadiniz.com -w -g

Merhaba turn sunucu ve bbb sunucusuna ayrı ayrı kurulum yaptım ama aşağıdaki uyarıyı alıyorum.
Failed to verify STUN server at turn 3478 with command
stunclient --mode full --localport 30000 turn.example.com 3478