Ubuntu 18.04 Üzerinde MariaDB Nasıl Kurulur?

MariaDB, popüler LAMP & LEMP yığınlarının MySQL bölümüne alternatif olarak kullanılan açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir. MySQL’in yerini alan bir yedek olması amaçlanmıştır.

Bu kurulum kılavuzunun kısa versiyonu şu üç adımdan oluşur:

  • apt kullanarak paket dizininizi güncelleyin
  • aptkullanarak mariadb-server paketini kurun. Paket ayrıca MariaDB ile etkileşim için ilgili araçları da içermektedir.
  • Sunucu güvenliği için verilen güvenlik komut dosyası mysql_secure_installation çalıştırın.
sudo apt update -y
sudo apt install mariadb-server -y
sudo mysql_secure_installation

Ön şartlar

  • Bu öğreticiyi takip etmek için şunlara ihtiyacınız olacak:
  • SSH erişiminiz bulunan bir Ubuntu 18.04 sunucusu ve yetkili bir kök kullanıcısı.

Adım 1 - MariaDB’i Yükleme

Ubuntu 18.04’te MariaDB sürüm 10.1, varsayılan olarak APT paketi depolarına dahil edilmiştir.

Yüklemek için sunucunuzdaki paket dizinini aşağıdaki komutlarla güncelleyin;

sudo apt update -y
sudo apt-get upgrade -y

Ardından MariaDB paketini yükleyin:

sudo apt install mariadb-server -y

Bu komutlar MariaDB’yi yükler, ancak sizden bir parola belirlemenizi veya başka yapılandırmalar, değişiklikler yapmanızı istemez. Varsayılan yapılandırma, MariaDB yüklemenizi güvensiz bıraktığından, mariadb-server paketinin sunucuya uzaktan erişimi kısıtlamak ve kullanılmayan hesapları kaldırmak için bize sağladığı bir komut dosyasını kullanacağız.

Adım 2 - MariaDB’yi Yapılandırma

Yeni MariaDB kurulumları için bir sonraki adım, içerilen güvenlik komut dosyasını çalıştırmaktır. Bu komut dosyası, daha az güvenli varsayılan seçeneklerden bazılarını değiştirir. Uzak kök girişlerini engellemek ve kullanılmayan veritabanı kullanıcılarını kaldırmak için kullanacağız.

Güvenlik komut dosyasını çalıştırın:

sudo mysql_secure_installation

Bu komut dosyası sizi MariaDB kurulumunuzda bazı değişiklikler yapabileceğiniz bir dizi bilgi istemine götürür. İlk bilgi istemi, geçerli veritabanı kök parolasını girmenizi ister. Bu sistem köküyle karıştırılmamalıdır. Veritabanı kök kullanıcı veritabanı sistemi üzerinde tam ayrıcalıkları olan bir idari kullanıcıdır. MariaDB’i yeni yüklediğiniz ve henüz herhangi bir yapılandırma değişikliği yapmadığınız için bu şifre boş kalmalıdır, bu yüzden sadece ENTER tuşuna basın .

Sonraki istemde bir veritabanı kök parolası ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur. MariaDB, kök kullanıcı için genellikle bir parola kullanmaktan daha güvenli olan özel bir kimlik doğrulama yöntemi kullandığından, şimdi bunu ayarlamanıza gerek yoktur. N yazın ve ENTER tuşuna basın.

Sonraki soruların varsayılanlarını kabul etmek için Y ve Enter tuşlarına basabilirsiniz. Bu takip eden istemler, anonim kullanıcıları ve test veritabanını kaldıracak, uzaktan kök oturum açmayı devre dışı bırakacak ve MariaDB’nin yaptığınız değişikliklere hemen uyması için bu yeni kuralları yazılıma yükleyecektir.

İşlem bittiğinde, alttaki komutu yazarak MariaDB konsoluna giriş yapın:

sudo mariadb

Bu komut ile, MariaDB sunucusuna yönetimsel veritabanı kullanıcı kökü olarak bağlanırsınız.
Aşağıdaki gibi bir çıktı görmelisiniz:

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 53
Server version: 10.1.44-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Kök kullanıcı olarak bağlanmak için bir parola girmeniz gerekmediğine dikkat edin . Bu unix_socket yerine, yönetimsel MariaDB kullanıcısı için varsayılan kimlik doğrulama yöntemi olan şifreniz yerine kullanılır. Bu ilk başta bir güvenlik sorunu gibi görünse de, veritabanı sunucusunu aslında daha güvenli bir hale getirir, çünkü kök MariaDB kullanıcısı olarak oturum açmasına izin verilen kullanıcılar zaten sudo ayrıcalıklarına sahip sistem kullanıcılarıdır. Kısacası aynı ayrıcalıklardır :slight_smile: Pratik olarak ise, PHP uygulamanızdan bağlanmak için yönetici veritabanı kök kullanıcısını kullanamayacağınız anlamına gelir.

Sonuç

Bu kılavuzda, SQL sunucusu olarak MariaDB’yi yüklediniz. Yükleme işlemi sırasında sunucuyu da güvenlik altına aldınız.

Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makaleyi yanıtlamaktan çekinmeyin :point_down: