Ubuntu 18.04 Üzerinde Zimbra Collaboration Community Edition Kurulumu

2 gönderi yeni bir konuya bölündü: Zimbra ve Nextcloud aynı sunucu üzerine kurulur mu?