Ubuntu 18.04 Üzerinde Zimbra Collaboration Community Edition Kurulumu

Zimbra e-posta sunucusu Microsoft Exchange e-posta platformuna alternatif olarak kullanılabilen bir e-posta sunucusu hizmetidir. Kullanıcıların e-posta göndermesini sağlamak ve dışarıdan gelen e-postaları karşı kullanıcıya iletmek üzere tasarlanan gelişmiş ve kolay ara yüze sahip bir MTA’dır. Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan açık kaynak kodlu olması nedeniyle ek modüller başarıyla sisteme dahil edilebilir. Zimbra sunucusu, farklı dağıtım listeleri ve yüksek kapasitedeki e-posta kutuları oluşturabilir. Ayrıca verimli bir ortak çalışma platformu oluşturabilmektedir. Zimbra e-posta, grup takvimi, paylaşılmış görevler, web üzerinden doküman yönetimi gibi özelliklere sahiptir.

Zimbra web, masaüstü ve mobil arayüzleri ile e-postalarınıza kesintisiz bir şekilde erişebilirsiniz.Sadece e-postalarınıza değil, görevlerinize, takviminize, adres defterinize, paylaşımlı dosyalarınıza da tüm bu platformlar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zimbra senkronizasyon ile size gelen bir e-postayı, bilgisayarınızda okuduğunuzda e-postanın kurulu olduğu başka bir cihazda da okunmuş olmaktadır. Ya da iş yerinden göndermiş olduğunuz bir e-postayı evde bilgisayarınızdan baktığınızda gönderilmiş öğeler kutusunda görebilirsiniz. Gelen e-postalarınız auto sync özelliği ile direk gelen kutunuzda görünmektedir.

Zimbra ile ajandanızı diğer iş arkadaşlarınız ile paylaşabilir, toplantı ve organizasyonlarda ekip arkadaşlarınız ile etkileşim halinde olabilirsiniz.

Zimbra’da bir randevu oluşturabilir ve bu randevunuzu açılır hatırlatıcı penceresi belirleyebilirsiniz.

Zimbra’da, zorunlu yazım denetimini ayarlayabilir, her e-posta gönderilmeden önce yazım hatalarını kontrol edebilirsiniz.

Gmail’deki takviminizi Zimbraya senkronize edebilirsiniz. Bir takvimde yaptığınız herhangi bir değişiklik, yeni etkinlikler, etkinliklerde yapılan güncellemeler ve silinmiş etkinlikler dahil olmak üzere diğerine senkronize olur.

Zimbra aşağıdaki Linux İşletim Sistemleri tarafından desteklenmektedir;

 • Red Hat® Enterprise Linux® 7
 • CentOS Linux® 7
 • Red Hat Enterprise Linux 6, patch level 4 ya da sonrası
 • CentOS Linux 6, patch level 4 ya da sonrası
 • Oracle Linux 7.2
 • Oracle Linux 6.6
 • Ubuntu 18.04 LTS
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 14.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS’ye Zimbra Collaboration Suite’i yükleyin

Ön gereksinimler;

 • Ubuntu 18.04 kurulu sunucu (DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir)
 • sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ya da root kullanıcısı
 • Sunucunuza SSH erişimi

En fazla 50 kullanıcının bulunacağı bir Zimbra sunucusu için önerdiğimiz sistem gereksinimleri:

 • Kaynaklarınıza bağlı olarak 4 vCPU ya da daha fazlası
 • 8 GB RAM veya daha fazlası
 • 50 GB kullanılabilir disk alanı ya da daha fazlası (SSD önerilir)

Ubuntu 18.04 sunucunuza Zimbra Collaboration sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Ön işlemler;
Sunucuyu güncelleyin;

apt-get update && apt-get upgrade -y

Ubuntu için Libre Office paketini yükleyin;

apt-get install libreoffice -y

Karakter hatalarını önlemek ve dilleri desteklemek için şu fontları yükleyin;

apt-get install libreoffice-l10n-*
apt-get install fonts-vlgothic

Sunucu ana bilgisayar adını ayarlayın:
sudo hostnamectl set-hostname posta.alanadi.com

/etc/hosts dosyasına Sunucu adı ve IP adresinizi ekleyin:
echo "12.34.56.789 posta.alanadi.com" | sudo tee -a /etc/hosts

/etc/hosts dosyasında localhost kaydını düzenleyin:

nano /etc/hosts

Bul:

127.0.1.1  localhost

Değiştir:

127.0.1.1  localhost.localdomain  localhost

Artık hem “A” kaydımız hem de “MX” kaydımız olduğu için yüklemeye başlayalım;

Zimbra Collaboration Open Source Edition İndirin

Bu makaleyi hazırlarken, Zimbra’nın son sürümü 8.8.15’tir. Dosyayı yerel sunucumuza indirelim.

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU18_64.20190918004220.tgz

Dosyayı çıkartın;

tar xvf zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU18_64.20190918004220.tgz

zcs- dizinine geçin;*

cd zcs*/

Ubuntu 18.04 LTS’ye Zimbra Collaboration Open Source Edition Kurma

sudo ./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.DM7y8xw8
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...NOT FOUND
  zimbra-mta-patch...NOT FOUND
  zimbra-proxy-patch...NOT FOUND
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

Lisans koşullarını kabul etmek ve kurulumu başlatmak için “Y” yazın.

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

Zimbra paket deposunu kullanmayı kabul edin.

Use Zimbra's package repository [Y] Y
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository
Checking for installable packages
Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)
Found zimbra-mta-patch (repo)
Found zimbra-proxy-patch (repo)

Kurulacak paketleri seçin;

Install zimbra-ldap [Y]
Install zimbra-logger [Y]
Install zimbra-mta [Y] 
Install zimbra-dnscache [Y] 
Install zimbra-snmp [Y] 
Install zimbra-store [Y] 
Install zimbra-apache [Y] 
Install zimbra-spell [Y] 
Install zimbra-memcached [Y] 
Install zimbra-proxy [Y] 
Install zimbra-drive [Y] 
Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] 
Install zimbra-chat [Y] 

Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-drive
  zimbra-patch
  zimbra-mta-patch
  zimbra-proxy-patch
  zimbra-chat

Sistem değişikliğini kabul edin;

The system will be modified. Continue? [N] Y

Komutunuz sonrası Zimbra paketlerinin indirilmesi ve kurulumu başlayacaktır;

Downloading packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
   ...done

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing repo packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
  ...

Eğer "DNS ERROR resolving MX for posta.alanadi.com. It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS. Change domain name? [Yes] gibi bir hata alırsanız lütfen “No” yanıtını verin.

Zimbra yönetici hesabının parolasını ayarlamak için 7'yi ardından ise 4'ü seçin;

7) zimbra-store:              Enabled            
    +Create Admin User:          yes              
    +Admin user to create:         admin@posta.alanadiniz.com
******* +Admin Password            UNSET             
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.pynmkvgruh@posta.alanadiniz.com
    +Enable automated spam training:    yes              
    +Spam training user:          spam.ab7ufdyr@posta.alanadiniz.com
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.l4s_ar23@posta.alanadiniz.com
    +SMTP host:              posta.alanadiniz.com
    +Web server HTTP port:         8080             
    +Web server HTTPS port:        8443             
    +Web server mode:           https             
    +IMAP server port:           7143             
    +IMAP server SSL port:         7993             
    +POP server port:           7110             
    +POP server SSL port:         7995             
    +Use spell check server:        yes              
    +Spell server URL:           //posta.alanadiniz.com:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE             
    +Enable version update notifications: TRUE             
    +Version update notification email:  admin@posta.alanadiniz.com
    +Version update source email:     admin@posta.alanadiniz.com
    +Install mailstore (service webapp):  yes              
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes 
.....
Password for admin@posta.alanadiniz.com (min 6 characters): [MUHYAL2020zimbra--]

Yönetici parolası yapılandırmasını tamamlayın ve uygulayın;

Main menu
 1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) zimbra-proxy:              Enabled            
  10) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  
 *** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
 Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
 Save configuration data to a file? [Yes] <Enter> 
 Save config in file: [/opt/zimbra/config.24171] 
 Saving config in /opt/zimbra/config.24171…done.
 The system will be modified - continue? [No] Yes

Yükleyici komut dosyası Zimbra sunucusunu yapılandırmaya başlayacaktır. İşlemler bittiğinde aşağıdaki gibi çıktı almalısınız;

Starting servers...done.
Installing common zimlets...
	com_zimbra_cert_manager...done.
	com_zimbra_adminversioncheck...done.
	com_zimbra_attachcontacts...done.
	com_zimbra_viewmail...done.
	com_zimbra_attachmail...done.
	com_zimbra_url...done.
	com_zimbra_webex...done.
	com_zimbra_bulkprovision...done.
	com_zimbra_proxy_config...done.
	com_zimbra_mailarchive...done.
	com_zextras_chat_open...done.
	com_zimbra_ymemoticons...done.
	com_zimbra_clientuploader...done.
	com_zimbra_date...done.
	com_zimbra_srchhighlighter...done.
	com_zimbra_tooltip...done.
	com_zextras_drive_open...done.
	com_zimbra_phone...done.
	com_zimbra_email...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
	The VERSION of zcs installed (8.8.12_GA_3794_UBUNTU18_64)
	The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@posta.alanadiniz.com)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] No
Checking if the NG started running...done. 
Setting up zimbra crontab...done.

Moving /tmp/zmsetup.20190401-221739.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete - press return to exit 

Sunucu istatistiklerinin yönetim konsolunda görüntülenmesini sağlamak ve sistem izleme ana bilgisayarını etkinleştirmek için syslog yapılandırma dosyalarını ayarlamamız gerekiyor. Bu istatistikler sunucu istatistikleri, mesaj sayısı, mesaj hacmi ve spam ve anti-virüs etkinliği hakkında bilgiler içerir.

su - zimbra
zmupdateauthkeys

Komutlar sonrası şöyle bir çıktı görmelisiniz;

Updating keys for posta.alanadiniz.com
Fetching key for posta.alanadiniz.com
Updating keys for posta.alanadiniz.com
Updating /opt/zimbra/.ssh/authorized_keys

root olarak, sunucunun istatistikleri görüntülemesini sağlamak için aşağıdaki komutu yazın;

exit
/opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup

/etc/default/rsyslog dosyasını nano ile düzenleyerek RSYSLOGD_OPTIONS ayarına -r -m 0 ekleyin ve hizmeti yeniden başlatın.

Şöyle görünmelidir:

RSYSLOGD_OPTIONS = "-r -m 0"
 /etc/init.d/rsyslog restart

Zimbra hizmetlerinin çalışma durumlarını kontrol edin;

su - zimbra -c "zmcontrol status"
Host posta.alanadiniz.com
   amavis         Running
   antispam        Running
   dnscache        Running
   ldap          Running
   logger         Running
   mailbox         Running
   memcached        Running
   mta           Running
   opendkim        Running
   proxy          Running
   service webapp     Running
   snmp          Running
   spell          Running
   stats          Stopped
   zimbra webapp      Running
   zimbraAdmin webapp   Running
   zimlet webapp      Running
   zmconfigd        Running

Zimbra Yönetici Kontrol Paneline Erişme;
Alttaki gibi bağlantıları düzenleyerek tönetim paneline erişebilirsiniz.
Yönetici kullanıcı adınız 7 > 4 seçtiğimiz ekranda belirlediklerinizdir.

Örneğin;
https://sunucuipadresiniz:7071
https://posta.alanadi.com:7071

Ayrıca tüm Zimbra kılavuzları, makaleleri, özelleştirmeleri için lütfen şu kategorimize bakınız.

merhaba,
Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? - help) a

işleminden sonra, son konfigürasyona geçtiğinde LDAP ile ilgili bir hata alıyorum, sonrası devam edemedim maalesef.
hata kodu aşağıda
ubuntu Initializing ldap…failed. (28160)

buradan nasıl devam edebilirim acaba

Selamlar,

/etc/hosts ve /etc/resolv.conf dosyanın içeriği nedir?

selamlar,

HOSTS dosyası içeriği
------------------------------------
  127.0.0.1    localhost
  127.0.1.1 toplanti.jitsialanadim.com toplanti

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1   ip6-localhost ip6-loopback localhost
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters
  WAN IP ADRESIM mx.zimbraalanadim.com
  127.0.0.1    localhost
  127.0.1.1 toplanti.jitsialanadim.com toplanti

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1   ip6-localhost ip6-loopback localhost
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters
  WAN IP ADRESIM mx.zimbraalanadim.com

RESOLV.conf dosya içeriği

nameserver 127.0.0.53

Hocam, Jitsi ile aynı sunucuya mı kuruyorsunuz?

Evet, Jitsi de kullanıyorum bu sunucuda, fakat aynı hatayı temiz bir kurulum yaptığımda da aldım

Aynı sunucuya kuramazsınız hocam :slight_smile: Zaten bu adımı geçseniz web sunucu vs. kısmında takılacaksınız. İkisi kesinlikle farklı sunucularda olmalı. Devam ederseniz Jitsi’nin de yapısı bozulacaktır.

tekrar temiz bir kurulumda deniyorum.

Hocam bu yazılımlar özeldir. Hepsinin web sunucusu (Apache, Nginx vb.) vs. farklı. Farklı gereksinimleri bulunuyor. Kullandıkları bağlantı noktaları aynı çoğu durumda.

temiz kurulum yaptım şimdi, yine aynı sonuçları aldım,
hosts ve resolv.conf içerikleri de aynı hocam.

sudo ./install.sh işlemini tekrar ettiğimde, aşağıdaki sonuçları alıyorum.

root@posta:~/zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU18_64.20190918004220# sudo ./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.3sCletCj
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...FOUND zimbra-patch-8.8.15.1586956544.p9-1.u18
  zimbra-mta-patch...FOUND zimbra-mta-patch-8.8.15.1586424251.p9-1.u18
  zimbra-proxy-patch...FOUND zimbra-proxy-patch-8.8.15.1586424251.p9-1.u18
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...FOUND zimbra-ldap-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-logger...FOUND zimbra-logger-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-mta...FOUND zimbra-mta-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-dnscache...FOUND zimbra-dnscache-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-snmp...FOUND zimbra-snmp-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-store...FOUND zimbra-store-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-apache...FOUND zimbra-apache-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-spell...FOUND zimbra-spell-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...FOUND zimbra-memcached-1:1.4.37-2.u18
  zimbra-proxy...FOUND zimbra-proxy-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...FOUND zimbra-core-8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64
ZCS upgrade from 8.8.15 to 8.8.15 will be performed.
Validating ldap configuration
Error: Unable to create a successful TLS connection to the ldap masters.

Hocam TLS hatası alıyorsun şimdi. DNS kayıtlarını kontrol et. IP adresini vs. Mutlaka bir yeri atlıyorsun? Bulut sunucu mu, kendi sunucun mu? Güvenlik duvarı durumun nedir? Sunucun NAT arkasında mı?

Kurulum öncesi şu komutları çalıştır bir de lütfen;

su - zimbra 
zmlocalconfig -e ssl_allow_untrusted_certs=true 
zmlocalconfig -e ldap_starttls_supported=0
zmlocalconfig -e ldap_starttls_required=false
zmlocalconfig -e ldap_common_require_tls=0
zmcontrol restart

Merhaba Hocam,
Sunucu veri merkezinde kendi sunucum, Fortigate güvenlik duvarı var, sunucu nat arkasında,
aşağıdaki komutları çalıştırdım ama, sonuç degismedi maalesef.

Hocam tüm bağlantı noktalarına izin verip dener misin geçici olarak?

Selam hocam
İredmail ile karsilastirdigimizda hangi yazilimi onerirsiniz veya iki yaziliminda ucretsiz ozellikleri orta capli kurumlar icin yeterli midir

Selam hocam, Zimbra fazlasıyla yeterli olacaktır.

teşekkür ederim hocam

2 gönderi yeni bir konuya bölündü: Ubuntu Üzerinde Çalışan Zimbra Sunucusuna Webmin Kurulumu Yapılabilir Mi?

Merhaba, bu yönerge sayesinde Zimbra sunucusu kurdum ve çalıştırdım. Emeği geçenlere çok teşekkürler.
Bir talep yazmaya çalıştım ama sistem kabul etmedi. mail atmayın yazmışlar ama mail atmak zorundayım.

Merhaba,

Konuyu tam anlamadım talep vb. ancak gönderilerinizde sorun gözükmüyor.