Virtualmin Negotiation: discovered file(s) matching request: (None could be negotiated) Hatası Çözümü

Sorun:

Virtualmin Apache hata kayıtlarında Negotiation: discovered file(s) matching request: (None could be negotiated). şeklinde bir hata mevcut. Bazı websitelerin SEO bağlantılı sayfalarında tekrar yönlendirme uyarısı çıkıyor ya da .htaccess dosyası geçersiz gibi görünüyor.

Çözüm:

Sunucunuza SSH ile bağlanın ve root kullanıcısına geçiş yapın.

Apache negotiation modülünü devredışı bırakmak için aşağıdaki komutu girin:

a2dismod negotiation

Apache servisini yeniden başlatın:

systemctl restart apache2