Zimbra {RemoteManager: posta.alanadi.com->zimbra@posta.alanadi.com:22} Hatası

Sorun:

E-posta kuyruğuna, sunucu ayarlarına erişirken {RemoteManager: posta.alanadi.com->zimbra@posta.alanadi.com:22} hatası alınıyor.

İlgili hataya örnekler:

com.zimbra.common.service.ServiceException: system failure: exception during auth {RemoteManager: posta.alanadi.com->zimbra@posta.alanadi.com:22}
ExceptionId:qtp1068934215-357:https:https ://posta.alanadi.com:7071/service/admin/soap/GetMailQueueRequest:
Code:service.FAILURE
    at com.zimbra.common.service.ServiceException.FAILURE(ServiceException.java:286)
    at com.zimbra.cs.rmgmt.RemoteManager.getSession(RemoteManager.java:209)
    at com.zimbra.cs.rmgmt.RemoteManager.execute(RemoteManager.java:139)
    at com.zimbra.cert.GetCert.addCertsOnServer(GetCert.java:112)
    at com.zimbra.cert.GetCert.handle(GetCert.java:75)
Caused by: java.io.IOException: There was a problem while connecting to mail.domain.com:22 
        at ch.ethz.ssh2.Connection.connect(Connection.java:699)
        at ch.ethz.ssh2.Connection.connect(Connection.java:490)
        at com.zimbra.cs.rmgmt.RemoteManager.getSession(RemoteManager.java:200)
        ... 59 more

Çözüm:

Zimbra kullanıcısı ile SSH bağlantısı sağlayın, alttaki komutlar ile SSH anahtarını yeniden oluşturun ve kimlik doğrulama anahtarlarını tüm Zimbra sunucularında güncelleyin.

zmsshkeygen
zmupdateauthkeys

Şimdi yönetici panelindeki oturumunuzu kapatıp tekrar oturum açarak daha önce hata aldığınız sayfalarda hata olup olmadığınızı test edebilirsiniz.