Zimbra Üzerinde DKIM İmzası Nasıl Ayarlanır?

DomainKeys Tanımlı Posta (DKIM), bir kuruluşun aktarılan bir iletinin sorumluluğunu almasına olanak tanır. Kuruluş, iletiyi gönderen veya aracı olarak iletinin bir işleyicisidir. İtibarları, teslimat gibi daha fazla işlem için mesaja güvenilip güvenilmeyeceğini değerlendirmenin temelidir. Teknik olarak DKIM, kriptografik kimlik doğrulaması yoluyla bir iletiyle ilişkilendirilmiş bir etki alanı adı kimliğini doğrulamak için bir yöntem sağlar. Zimbra 8.0’dan başlayarak, giden postalara DKIM imzalama ekleme özelliği mevcuttur. İmza, takma ad alanları da dahil olmak üzere alan adı düzeyinde yapılır. İmzalamanın ayarlanması iki adımdan oluşur: DKIM anahtarlarını ve seçiciyi oluşturmak için zmdkimkeyutil komutunu çalıştırmak.

Zimbra sunucunuza SSH ile bağlanın ve su - zimbra komutu ile zimbra kullanıcına geçiş yapın. Biz bu anlatımda muhyal.com alan adını kullanacağız. İlgili alanları siz kendi alan adınızla değiştirmeyi unutmayın.

Yeni bir alan adı için DKIM kaydı oluşturmak;
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d muhyal.com

Komut sonrası şöyle bir çıktı alacaksınız;

zimbra@muhyal.com:~$ /opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d muhyal.com
 DKIM Data added to LDAP for domain muhyal.com with selector 0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB
 Public key to enter into DNS:
 0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB._domainkey IN TXT "v=DKIM1;=rsa;
 p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDY5CBg15nZ2vYnRmrNub6Jn6ghQ2DXQbQgOJ/E5IGziUYEuE2OnxkBm1h3jived21uHjpNy0naOZjLj0xLyyjclVy1chrhSbsGAhe8HLXUsdXyfRvNTq8NWLsUnMEsoomtJCJ
 /6LYWYU1whOQ9oKZVAwWHSovAWZpByqNMZmFg7QIDAQAB" ; ----- DKIM 0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB for muhyal.com

Bu çıktıda sizin DNS olarak ekleyeceğiniz alanlar şunlardır.

Örneğin Plesk’e ekliyoruz diyelim (cPanel içinde aynı durum söz konusu);

0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB._domainkey

kısmını ve

v=DKIM1;=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDY5CBg15nZ2vYnRmrNub6Jn6ghQ2DXQbQgOJ/E5IGziUYEuE2OnxkBm1h3jived21uHjpNy0naOZjLj0xLyyjclVy1chrhSbsGAhe8HLXUsdXyfRvNTq8NWLsUnMEsoomtJCJ/6LYWYU1whOQ9oKZVAwWHSovAWZpByqNMZmFg7QIDAQAB

kısmını kullanmalısınız sadece.

Örnek ekran görüntüsü;

Farklı DNS sağlayıcılarında daha farklı bir yöntem izlemeniz gerekebilir (Bkz. Çift tırnak ile ekleme);

Var Olan Alan Adının DKIM İmzasını Güncellemek;
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -u -d muhyal.com

Bir Alan Adından DKIM İmzasını Kaldırmak;
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -r -d muhyal.com

DKIM İmzası Eklenmiş Bir Alan Adındaki DKIM İmzasını Tekrar Görüntülemek;
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -q -d muhyal.com

Geçerli bir DKIM imzanızın olup olmadığını ve DKIM imzanızın doğruluğunu kontrol etmek için;
Check a DKIM Core Key sitesine girerek imzanızı kontrol edebilirsiniz.

Örnek ekran görüntüsü;

Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makaleyi yanıtlamaktan çekinmeyin :point_down: