Zimbra Üzerinde Kullanıcı Menüsü Bağlantıları Nasıl Gizlenir/Gösterilir?

Zimbra kullanıcı menüsündeki varsayılan yardım bağlantılarını gizleme - gösterme

Gelişmiş web istemcisindeki açılır menüde listelenen Ürün Yardımı, Çevrimiçi Yardım Merkezi ve/veya Yeni Özelliklere bağlantılar nasıl gizlenir?

Yardım sayfası bağlantılarının açılır menüde görüntülenmesi gereken zimbraWebClientSupportedHelps tanıtıcıları. ZimbraWebClientSupportedHelps aşağıdaki gibi birden çok değer almıştır. Bunların görüntülenmesini + ya da - ile devredışı bırakabilir ya da tam tersi aktifleştirebiliriz.

Tanımlayıcı Açıklama
productHelp Ürün Yardımı
onlineHelp Çevrimiçi Yardım Merkezi
newFeatures Yeni Özellikler

Zimbra sunucunuza SSH ile giriş yapın ve zimbra kullanıcısına geçiş yapın.

Örnek olarak 3 bağlantıyıda gizleyelim;

zmprov mcf -zimbraWebClientSupportedHelps productHelp
zmprov mcf -zimbraWebClientSupportedHelps newFeatures
zmprov mcf -zimbraWebClientSupportedHelps onlineHelp

Bu yapılandırma sistem çapında (genel) ve etki alanı çapında geçerli olacaktır.

1 Beğeni