Checkmk Etki Alan Adını Alt Dizine Nasıl Yönlendirebilirim?

Ubuntu 18.04 Üzerinde Checkmk İle BT Altyapınızın Sağlığını İzleyin öğreticine ek olarak:

Checkmk ile harika olan şeylerden biri, birden fazla site oluşturabilmenizdir. Bunlar farklı iş alanları, test ve geliştiriciler veya aklınıza gelebilecek başka herhangi bir şey için olabilir. Bu senaryoda ben sistemtakibi alt dizininin üretim sürümünde ana site olmasını istiyorum. Yani http://sistemtakibi.sizinalanadiniz.com/sistemtakibi kullanmak yerine http://sistemtakibi.sizinalanadiniz.com/ kullanmak istiyorum.

Bu işlem için, varsayılan Apache yapılandırmasına girip bir değişiklik yapmak yeterli olacaktır:

Varsayılan yapılandırma dosyasını açın:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Bul:

DocumentRoot /var/www/html

Değiştir (Siz sistemtakibi ksımını kendi değeriniz ile değiştirmelisiniz):

RedirectMatch ^/$ /sistemtakibi

Son olarak Apache yeniden başlatın:

sudo service apache2 restart

Hepsi bu kadar :slight_smile: