Ubuntu 18.04 Üzerinde Checkmk İle BT Altyapınızın Sağlığını İzleyin

Sistem yöneticisi olarak, altyapınızın ve hizmetlerinizin mevcut durumunu bilmek önemli bir adımdır. İdeal olan, kullanıcılarınızdan önce arızalı diskleri veya uygulamalarınızın çöküş sürelerini fark etmektir. Checkmk gibi izleme araçları, sistem yöneticilerinin bu sorunları algılamasına ve sunucularının sağlığını korumalarına yardımcı olabilir. Genellikle, izleme yazılımı sunucularınızın donanımını, çalışma süresini ve hizmet durumlarını izleyebilir ve bir şeyler ters gittiğinde size uyarı verebilir. Çok temel bir senaryoda, herhangi bir hizmetin kapanması durumunda bir izleme sistemi sizi uyaracaktır. Daha gelişmiş bir durumda ise bildirimler, artan bellek kullanımı veya anormal miktarda TCP bağlantısı gibi şüpheli işaretleri de kapsayacaktır.

Hem ücretsiz hem de ticari olarak birçok izleme çözümü bulunmaktadır. Çoğu durumda, bu araçların kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi zor ve zaman alıcıdır. Ancak Checkmk , hem stabil, güçlü hem de kurulumu daha kolay bir izleme çözümüdür. Örneğin, Nagios (popüler ve açık kaynaklı bir erken uyarı hizmeti yaızlımı) veri toplama, izleme ve grafik ekleme eklentileri ile birleştiren bağımsız bir yazılım paketidir. Ancak Nagios’un eksikliklerinin çoğunu ele alan kapsamlı bir araç olan Checkmk web arayüzü ile birlikte gelmektedir. Kullanıcı dostu bir kontrol paneli, tam özellikli bir bildirim sistemi ve birçok Linux dağıtımı için kurulumu kolay izleme aracıları deposu sunar. Checkmk’in web arayüzü olmasaydı, farklı görevler için farklı görünümler kullanmamız gerekirdi ve kapsamlı yapılandırmalara başvurmadan tüm bu özellikleri yapılandırmak mümkün olamazdı.

Bu öğreticide Ubuntu 18.04 sunucusunda Checkmk kuracağız ve iki ayrı ana bilgisayarı izleyeceğiz. Ubuntu sunucusunun kendisini ve ayrı bir CentOS 7 sunucusunu izleyeceğiz. Ancak izleme yapılandırmamıza herhangi bir sayıda ek ana bilgisayar eklemek için aynı yaklaşımı kullanabileceğiz :+1:

Checkmk ile hangi platformlar, sistemler ya da sağlayıcılarda izleme yapabilirsiniz?

Ön gereksinimler

 • root ya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile Ubuntu 18.04 sunucusu (DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir)
 • root ya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile CentOS 7 sunucusu (DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir)

Adım 1 - Ubuntu’ya Checkmk Kurulumu

İzleme sitemizi kullanabilmek için öncelikle Checkmk’i Ubuntu sunucusuna kurmalıyız. Bu kurulum bize ihtiyacımız olan tüm araçları sunacaktır. Checkmk, yazılım paketini kurmak için kullanabileceğimiz resmi kullanıma hazır Ubuntu paket dosyaları sağlar.

Öncelikle, depo listelerinin en son sürümüne sahip olabilmemiz için paketler listesini güncelleyelim ve güncellemeleri yükleyelim:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Sürümlere göz atmak için Checkmk kurulum paket listeleme sitesine gidebiliriz. Seçeneklerden Ubuntu 18.04 eçtikten sonra Download yazan butondan adresi kopyalayabilirsiniz.

Biz bu makaleyi hazırlarken en güncel sürüm: Checkmk 1.6.0p11 (stable)

Şimdi kurulum paketini sunucunuza indirin:

wget https://checkmk.com/support/1.6.0p11/check-mk-raw-1.6.0p11_0.bionic_amd64.deb

Ardından indirdiğiniz kurulum paketini yükleyin:

sudo apt install -y ./check-mk-raw-1.6.0p11_0.bionic_amd64.deb

:information_source: Bu komut, Checkmk paketini izleme arayüzüne web erişimi sağlamak için kullanılan Apache web sunucusu da dahil olmak üzere tüm gerekli bağımlılıklarla birlikte yükleyecektir.

Yükleme tamamlandıktan sonra, artık omd komutuna erişebiliriz:

sudo omd

Bu komut aşağıdaki çıktıyı verecektir:

Usage (called as root):

 omd help                Show general help
 omd setversion VERSION         Sets the default version of OMD which will be used by new sites
 omd version  [SITE]         Show version of OMD
 omd versions              List installed OMD versions
 omd sites               Show list of sites
 omd create   SITE          Create a new site (-u UID, -g GID)
 omd init    SITE          Populate site directory with default files and enable the site
 omd rm     SITE          Remove a site (and its data)
 omd disable  SITE          Disable a site (stop it, unmount tmpfs, remove Apache hook)
 omd enable   SITE          Enable a site (reenable a formerly disabled site)
 omd mv     SITE NEWNAME      Rename a site
 omd cp     SITE NEWNAME      Make a copy of a site
 omd update   SITE          Update site to other version of OMD
 omd start   [SITE] [SERVICE]    Start services of one or all sites
 omd stop    [SITE] [SERVICE]    Stop services of site(s)
 omd restart  [SITE] [SERVICE]    Restart services of site(s)
 omd reload   [SITE] [SERVICE]    Reload services of site(s)
 omd status   [SITE] [SERVICE]    Show status of services of site(s)
 omd config   SITE ...        Show and set site configuration parameters
 omd diff    SITE ([RELBASE])    Shows differences compared to the original version files
 omd su     SITE          Run a shell as a site-user
 omd umount   [SITE]         Umount ramdisk volumes of site(s)
 omd backup   SITE [SITE] [-|ARCHIVE_PATH] Create a backup tarball of a site, writing it to a file or stdout
 omd restore  [SITE] [-|ARCHIVE_PATH] Restores the backup of a site to an existing site or creates a new site
 omd cleanup              Uninstall all Check_MK versions that are not used by any site.

General Options:
 -V <version>          set specific version, useful in combination with update/create
 omd COMMAND -h, --help     show available options of COMMAND

omd komutu ile sunucunuzda Checkmk yönetebileceksiniz. Bu komutla tüm izleme hizmetlerini bir kerede başlatabilir, durdurabilir ve Checkmk örneğimizi oluşturabiliriz. Ancak öncelikle, varsayılan web bağlantı noktalarına dışarıdan erişime izin vermek için güvenlik duvarı ayarlarımızı güncellemeliyiz.

Adım 2 - Checkmk Güvenlik Duvarı Ayarlarını Yapma

Checkmk ile çalışabilmemiz için, güvenlik duvarı yapılandırmasında web sunucusuna dışarıdan erişime izin vermek gerekir.

Yükleme sırasında Apache zaten güvenlik duvarı üzerinden Apache’ye erişimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kolay bir yol sağlamak üzere UFW’ye profili ile kaydolacaktır.

sudo apt-get install ufw -y
ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow Apache

Şimdi değişiklikleri doğrulayın ve aktif edin:

sudo ufw status
ufw --force enable

Apache’nin izin verilen hizmetler arasında listelendiğini göreceksiniz:

Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
Apache           ALLOW    Anywhere         
OpenSSH          ALLOW    Anywhere         
Apache (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
OpenSSH (v6)        ALLOW    Anywhere (v6) 

Bu işlem, Checkmk web arayüzüne erişmemizi sağlayacaktır.

Bir sonraki adımda, ilk Checkmk izleme örneğimizi oluşturacağız.

Adım 3 - Checkmk İzleme Örneği Oluşturma

Checkmk, bir sunucudaki birden fazla Checkmk kopyasını izole etmek için örnekler kavramını veya tek tek kurulumları kullanır. Çoğu durumda, Checkmk’in yalnızca bir kopyası yeterlidir ve bu kılavuzda biz sistemimizi bu şekilde yapılandıracağız.

Öncelikle yeni örneğimize bir isim vermeliyiz ve biz sistemtakibi değerini bu anlatım boyunca kullanacağız. Örneği oluşturmak için şu komutu çalıştırın:

sudo omd create sistemtakibi

Burada omd komutu otomatik olarak bizim için her şeyi ayarlayacaktır. Komut çıktısı ise şu şekilde olacaktır:

Adding /opt/omd/sites/sistemtakibi/tmp to /etc/fstab.
Creating temporary filesystem /omd/sites/sistemtakibi/tmp...OK
Restarting Apache...OK
Created new site sistemtakibi with version 1.6.0p11.cre.

 The site can be started with omd start sistemtakibi.
 The default web UI is available at http://sistemtakibi/sistemtakibi/

 The admin user for the web applications is cmkadmin with password: gDJVhFXF
 (It can be changed with 'htpasswd -m ~/etc/htpasswd cmkadmin' as site user.
)
 Please do a su - sistemtakibi for administration of this site.

Bu çıktıda, sistem sağlığı izleme arayüzüne erişmek için URL adresi, varsayılan kullanıcı adı ve şifre belirtilmiştir. Örneğimizi başlatmak için şu komutu çalıştırın:

sudo omd start sistemtakibi

Şimdi gerekli tüm araçlar, hizmetler başlatılacak ve işlemlerin sonunda, tüm hizmetlerimizin başarıyla başlatıldığını doğrulayan bir çıktı göreceğiz:

Starting mkeventd...OK
Starting rrdcached...OK
Starting npcd...OK
Starting nagios...OK
Starting apache...OK
Initializing Crontab...OK

Checkmk örneğine erişmek için web tarayıcısında etki alan adınız ya da sunucu IP adrresinizle birlikte /sistemtakibi/ açın. Bir parola girmeniz istenecektir. Bir önceki çıktıda bulunan varsayılan kimlik bilgilerini kullanın. Bu varsayılan kimlik bilgilerini daha sonra değiştireceğiz.

Checkmk ekranı, tüm hizmetlerimizi ve sunucu durumlarımızı gösteren bir gösterge tablosuyla açılır ve Dünya’nın çekirdek yapısına benzeyen pratik grafikler kullanır. Kurulumdan hemen sonra giriş yapınca bu alanlar boştur, ancak işlemlerimize devam ederek kısa süre içinde hizmetlerimiz ve sistemlerimiz için durumları bu alanlarda göstermesini sağlayacağız.

Bir sonraki adımda, bu arayüzü kullanarak sitenin güvenliğini sağlamak için varsayılan yönetici kullanıcısını ve şifresini değiştireceğiz.

Adım 4 - Yönetici Parolanızı Değiştirme

Yükleme sırasında Checkmk cmkadmin yönetici kullanıcısı için rastgele bir şifre oluşturur. Bu parola kurulumdan sonra değiştirilmeye yöneliktir ve bu nedenle genellikle kısa ve çokta güvenli değildir. Bunu web arayüzü üzerinden değiştirebiliriz.

İlk olarak, soldaki WATO menüsünden Kullanıcılar sayfasını açın. Liste, şu anda Checkmk sitesine erişimi olan tüm kullanıcıları gösterecektir. Yeni bir kurulumda sadece iki kullanıcıyı automation ve cmkadmin listeleyecektir. Birincisi, otomatik araçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İkincisi, siteye giriş yaptığımız kullanıcıdır.

cmkadmin kullanıcısı yönetici olduğundan kendisini silemez. Bu nedenle New user butonu ile yeni bir kullanıcı oluşturmalıyız. Bu işlemde bilgilerinizi girin ve ekran görüntlerinde olduğu gibi seçenekleri işaretleyin. Kullanıcıyı oluşturduktan sonra ise chkmk yönetici kullanıcısından çıkış yapın ve oluşturduğunuz yeni kullanıcı ile oturum açın daha sonra tekrar kullanıcı listesine gidin ve chkadmin kullanıcını seçip Bulk delete > Onaylayın ve işlemleri sunucunuzda uygulayın.

Checkmk kurulumu artık kullanıma hazırdır. Bir sonraki adımda, izleme sistemimize ilk ana bilgisayarımızı ekleyeceğiz.

Adım 5 - İlk Sunucuyu İzlemeyi Yapılandırma

Artık ilk sunucuyu takip etmeye hazırız. Bunun için önce Ubuntu sunucusuna check-mk-agent kuracağız. Ardından, xinetd kullanarak izleme verilerine erişimi kısıtlayacağız.

Checkmk ile kurulan bileşenler izleme bilgilerini almak, depolamak ve sunmaktan sorumludur. Bilginin kendisini sağlamazlar.

Gerçek verileri toplamak için Checkmk aracısını kullanacağız. Süreç için özel olarak tasarlanan Checkmk aracı, tüm önemli sistem bileşenlerini bir kerede izleme ve bu bilgileri Checkmk örneğine geri bildirme yeteneğine sahiptir.

Checkmk Aracısını Yükleyin

ubuntusunucusutakip edeceğimiz ana bilgisayar yani Checkmk örneğinin kendisini kurduğumuz sunucu.

Soldaki WATO menüsünden Monitoring Agents sayfasını açın. İlk bölümün altında en popüler paketlerle mevcut ajan indirmelerini göreceksiniz.

Paketler, Ubuntu dahil Debian tabanlı tüm dağıtımlar için uygundur. Bu paketin indirme bağlantısını web tarayıcısından kopyalayın ve paketi indirmek için bu adresi kullanın.

wget http://ubuntusunucuipadresiniz/sistemtakibi/check_mk/agents/check-mk-agent_1.6.0p11-1_all.deb

İndirdikten sonra paketi yükleyin:

sudo apt-get install -y ./check-mk-agent_1.6.0p11-1_all.deb

Şimdi aracının başarıyla yüklendiğini doğrulayın:

check_mk_agent

Komut, anlamsız görünen ancak sistem hakkındaki tüm önemli bilgileri tek bir yerde birleştiren çok uzun bir çıktı verecektir. Bir kısmını paylaşıyorum.

<<<df>>>
tmpfs     tmpfs   199180   684  198496    1% /run
/dev/sda1   ext4   19556568 2248936 16464084   13% /
tmpfs     tmpfs   995884    0  995884    0% /dev/shm
tmpfs     tmpfs    5120    0   5120    0% /run/lock
tmpfs     tmpfs   995884    0  995884    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15   vfat    61487  1307   60181    3% /boot/efi
tmpfs     tmpfs   199176    0  199176    0% /run/user/0
tmpfs     tmpfs   995884  5844  990040    1% /opt/omd/sites/sistemtakibi/tmp
<<<df>>>
[df_inodes_start]
tmpfs     tmpfs 248971  612 248359  1% /run
/dev/sda1   ext4 1250928 74192 1176736  6% /
tmpfs     tmpfs 248971   1 248970  1% /dev/shm
tmpfs     tmpfs 248971   4 248967  1% /run/lock
tmpfs     tmpfs 248971  18 248953  1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15   vfat    0   0    0   - /boot/efi
tmpfs     tmpfs 248971  10 248961  1% /run/user/0
tmpfs     tmpfs 248971 1553 247418  1% /opt/omd/sites/sistemtakibi/tmp
[df_inodes_end]
<<<systemd_units>>>
[list-unit-files]
UNIT FILE               STATE     
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount   static     
-.mount                generated   
boot-efi.mount             generated   
dev-hugepages.mount          static     
dev-mqueue.mount            static     
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount     static     
sys-fs-fuse-connections.mount     static     
sys-kernel-config.mount        static     
sys-kernel-debug.mount         static     
acpid.path               enabled    
systemd-ask-password-console.path   static     
systemd-ask-password-plymouth.path   static     
systemd-ask-password-wall.path     static     
session-1.scope            transient   
session-3.scope            transient   
accounts-daemon.service        enabled    
acpid.service             disabled    
apache-htcacheclean.service      disabled    
apache-htcacheclean@.service      disabled    
apache2.service            enabled    
apache2@.service            disabled    
apparmor.service            enabled    
apt-daily-upgrade.service       static     
apt-daily.service           static     
atd.service              enabled    
autovt@.service            enabled    
blk-availability.service        enabled    
bootlogd.service            masked     
bootlogs.service            masked     
bootmisc.service            masked     
check-mk-raw-1.6.0p11.service     generated   
check_mk@.service           static     
checkfs.service            masked     
checkroot-bootclean.service      masked     
checkroot.service           masked     
cloud-config.service          enabled    
cloud-final.service          enabled    
cloud-init-local.service        enabled    
cloud-init.service           enabled    
console-getty.service         disabled    
console-setup.service         enabled    
container-getty@.service        static     
cron.service              enabled    
cryptdisks-early.service        masked     
cryptdisks.service           masked     
dbus-org.freedesktop.hostname1.service static     
dbus-org.freedesktop.locale1.service  static     
dbus-org.freedesktop.login1.service  static     
dbus-org.freedesktop.resolve1.service enabled    
dbus-org.freedesktop.timedate1.service static     
dbus.service              static     
debug-shell.service          disabled    
dm-event.service            static     
emergency.service           static     
friendly-recovery.service       static     
fstrim.service             static     
fuse.service              masked     
getty-static.service          static     
getty@.service             enabled    
grub-common.service          generated   
halt.service              masked     
hc-net-ifup@.service          static     
hc-net-scan.service          enabled    
hostname.service            masked     
hwclock.service            masked     
ifup@.service             static     
inetd.service             generated   
initrd-cleanup.service         static     
initrd-parse-etc.service        static     
initrd-switch-root.service       static     
initrd-udevadm-cleanup-db.service   static     
irqbalance.service           enabled    
keyboard-setup.service         enabled    
killprocs.service           masked     
kmod-static-nodes.service       static     
kmod.service              static     
lvm2-lvmetad.service          static     
lvm2-lvmpolld.service         static     
lvm2-monitor.service          enabled    
lvm2-pvscan@.service          static     
lvm2.service              masked     
mdadm-grow-continue@.service      static     
mdadm-last-resort@.service       static     
mdadm-shutdown.service         disabled    
mdadm-waitidle.service         masked     
mdadm.service             masked     
mdmon@.service             static     
mdmonitor.service           static     
module-init-tools.service       static     
motd-news.service           static     
motd.service              masked     
mountall-bootclean.service       masked     
mountall.service            masked     
mountdevsubfs.service         masked     
mountkernfs.service          masked     
mountnfs-bootclean.service       masked     
mountnfs.service            masked     
networkd-dispatcher.service      enabled    
networking.service           enabled    
omd-1.6.0p11.cre.service        generated   
omd.service              enabled    
ondemand.service            enabled    
phpsessionclean.service        static     
plymouth-halt.service         static     
plymouth-kexec.service         static     
plymouth-log.service          static     
plymouth-poweroff.service       static     
plymouth-quit-wait.service       static     
plymouth-quit.service         static     
plymouth-read-write.service      static     
plymouth-reboot.service        static     
plymouth-start.service         static     
plymouth-switch-root.service      static     
plymouth.service            static     
pollinate.service           enabled    
portmap.service            enabled    
procps.service             static     
pyro-nsd.service            generated   
qemu-guest-agent.service        generated   
quotaon.service            static     
rc-local.service            static     
rc.local.service            static     
rc.service               masked     
rcS.service              masked     
reboot.service             masked     
rescue.service             static     
rmnologin.service           masked     
rpcbind.service            enabled    
rsync.service             enabled    
rsyslog.service            enabled    
sendsigs.service            masked     
serial-getty@.service         indirect    
setvtrgb.service            enabled    
single.service             masked     
ssh.service              enabled    
ssh@.service              static     
sshd.service              enabled    
stop-bootlogd-single.service      masked     
stop-bootlogd.service         masked     
sudo.service              masked     
syslog.service             enabled    
system-update-cleanup.service     static     
systemd-ask-password-console.service  static     
systemd-ask-password-plymouth.service static     
systemd-ask-password-wall.service   static     
systemd-backlight@.service       static     
systemd-binfmt.service         static     
systemd-exit.service          static     
systemd-fsck-root.service       enabled-runtime
systemd-fsck@.service         static     
systemd-fsckd.service         static     
systemd-halt.service          static     
systemd-hibernate-resume@.service   static     
systemd-hibernate.service       static     
systemd-hostnamed.service       static     
systemd-hwdb-update.service      static     
systemd-hybrid-sleep.service      static     
systemd-initctl.service        static     
systemd-journal-flush.service     static     
systemd-journald.service        static     
systemd-kexec.service         static     
systemd-localed.service        static     
systemd-logind.service         static     
systemd-machine-id-commit.service   static     
systemd-modules-load.service      static     
systemd-networkd-wait-online.service  disabled    
systemd-networkd.service        disabled    
systemd-poweroff.service        static     
systemd-quotacheck.service       static     
systemd-random-seed.service      static     
systemd-reboot.service         static     
systemd-remount-fs.service       static     
systemd-resolved.service        enabled    
systemd-rfkill.service         static     
systemd-suspend-then-hibernate.service static     
systemd-suspend.service        static     
systemd-sysctl.service         static     
systemd-timedated.service       static     
systemd-timesyncd.service       enabled    
systemd-tmpfiles-clean.service     static     
systemd-tmpfiles-setup-dev.service   static     
systemd-tmpfiles-setup.service     static     
systemd-udev-settle.service      static     
systemd-udev-trigger.service      static     
systemd-udevd.service         static     
systemd-update-utmp-runlevel.service  static     
systemd-update-utmp.service      static     
systemd-user-sessions.service     static     
systemd-volatile-root.service     static     
udev.service              static     
ufw.service              enabled    
umountfs.service            masked     
umountnfs.service           masked     
umountroot.service           masked     
unattended-upgrades.service      enabled    
urandom.service            static     
ureadahead-stop.service        static     
ureadahead.service           enabled    
user@.service             static     
uuidd.service             indirect    
x11-common.service           masked     
xinetd.service             generated   
machine.slice             static     
system.slice              static     
user-0.slice              transient   
user.slice               static     
acpid.socket              enabled    
check_mk.socket            disabled    
dbus.socket              static     
dm-event.socket            enabled    
lvm2-lvmetad.socket          enabled    
lvm2-lvmpolld.socket          enabled    
rpcbind.socket             enabled    
ssh.socket               disabled    
syslog.socket             static     
systemd-fsckd.socket          static     
systemd-initctl.socket         static     
systemd-journald-audit.socket     static     
systemd-journald-dev-log.socket    static     
systemd-journald.socket        static     
systemd-networkd.socket        disabled    
systemd-rfkill.socket         static     
systemd-udevd-control.socket      static     
systemd-udevd-kernel.socket      static     
uuidd.socket              enabled    
basic.target              static     
bluetooth.target            static     
cloud-config.target          static     
cloud-init.target           enabled-runtime
cryptsetup-pre.target         static     
cryptsetup.target           static     
ctrl-alt-del.target          disabled    
default.target             static     
emergency.target            static     
exit.target              disabled    
final.target              static     
friendly-recovery.target        static     
getty-pre.target            static     
getty.target              static     
graphical.target            static     
halt.target              disabled    
hibernate.target            static     
hybrid-sleep.target          static     
initrd-fs.target            static     
initrd-root-device.target       static     
initrd-root-fs.target         static     
initrd-switch-root.target       static     
initrd.target             static     
kexec.target              disabled    
local-fs-pre.target          static     
local-fs.target            static     
multi-user.target           static     
network-online.target         static     
network-pre.target           static     
network.target             static     
nss-lookup.target           static     
nss-user-lookup.target         static     
paths.target              static     
poweroff.target            disabled    
printer.target             static     
reboot.target             disabled    
remote-cryptsetup.target        disabled    
remote-fs-pre.target          static     
remote-fs.target            enabled    
rescue.target             static     
rpcbind.target             static     
runlevel0.target            disabled    
runlevel1.target            static     
runlevel2.target            static     
runlevel3.target            static     
runlevel4.target            static     
runlevel5.target            static     
runlevel6.target            disabled    
shutdown.target            static     
sigpwr.target             static     
sleep.target              static     
slices.target             static     
smartcard.target            static     
sockets.target             static     
sound.target              static     
suspend-then-hibernate.target     static     
suspend.target             static     
swap.target              static     
sysinit.target             static     
system-update.target          static     
time-sync.target            static     
timers.target             static     
umount.target             static     
apt-daily-upgrade.timer        enabled    
apt-daily.timer            enabled    
fstrim.timer              enabled    
mdadm-last-resort@.timer        static     
motd-news.timer            enabled    
phpsessionclean.timer         enabled    
systemd-tmpfiles-clean.timer      static     
ureadahead-stop.timer         static  
...

Checkmk tarafından izlenen ana bilgisayarlardan durum verileri toplamak için kullanılan bu komuttan elde edilen çıktıdır. Şimdi xinetd ile izleme verilerine erişimi kısıtlayacağız .

Xinetd Kullanarak İzleme Verilerine Erişimi Kısıtlama

Varsayılan olarak, gelen veriler, check_mk_agent ile erişildikten sonra belirli bir ağ bağlantı noktasındaki verileri çıkaran bir mekanizma olan xinetd kullanılarak sunulur. Bu, güvenlik duvarı yapılandırmamız izin vermediği sürece, check_mk_agent telnet kullanarak 6556 (Checkmk için varsayılan bağlantı noktası) bağlantı noktasına internetteki herhangi bir bilgisayardan erişebileceğimiz anlamına gelir .

İnternetteki herhangi bir kişiye sunucular hakkında hayati bilgiler yayınlamak iyi bir güvenlik politikası değildir :smiley: Yalnızca Checkmk çalıştıran ve denetimimiz altındaki ana bilgisayarların bu verilere erişmesine izin vermeliyiz, böylece yalnızca izleme sistemimiz bu verileri toplayabilir.

Aracı verilerine erişimi kısıtlamak için /etc/xinetd.d/check_mk adresindeki yapılandırma dosyasını düzenlemeniz gerekir. Yapılandırma dosyasını favori düzenleyicinizde açın. Nano’yu kullanmak için şunu yazın:

sudo nano /etc/xinetd.d/check_mk

Şu bölümü bulun:

# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
#only_from   = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2

Şöyle görünecektir:

Bu only_from ayarı, belirli IP adreslerine erişimi kısıtlamaktan sorumludur. Şimdi Checkmk’in çalıştığı sunucuyu izlemeye çalıştığımız için, yalnızca localhost bağlanmasına izin vermek uygun olacaktır. Şu şekilde güncelleyin:

# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
only_from   = 127.0.0.1

Şöyle görünmelidir:

Dosyayı kaydedip çıkın.

Değişikliklerin gerçekleşmesi için hizmetin yeniden başlatılması gerekir.

sudo systemctl restart xinetd

Artık izleyicimiz çalışıyor ve sadece yerel bağlantıları kabul etmekle kısıtlanıyor. Checkmk kullanarak bu ana bilgisayar için izlemeyi yapılandırmaya devam edebiliriz.

Checkmk Web Arayüzünde İzlenecek Ana Bilgisayarı Yapılandırma

İlk olarak, izlenecek yeni bir ana bilgisayar eklemek için soldaki WATO menüsündeki Hosts menüsüne gitmemiz gerekir . Buradan New host tıklayın. Ve aşağıdaki gibi devam edin:

Ana bilgisayarımızı izlenecek şekilde yapılandırdığımıza göre şimdi paneli biraz keşfedelim, sonrasında ise izleme örneğimize ikinci bir ana bilgisayar (CentOS 7) ekleyelim.

Adım 6 - İkinci bir CentOS Ana Bilgisayarını İzlemeyi Yapılandırma

Birden fazla ana bilgisayarınız olduğunda tek bir yerden hepsini izlemek gerçekten yararlı olacaktır. Şimdi bu sefer Checkmk örneğimize CentOS 7 çalıştıran ikinci bir sunucu ekleyeceğiz.

Ubuntu sunucumuzda olduğu gibi, CentOS’ta izleme verilerini toplamak için Checkmk aracısının yüklenmesi gerekir. Ancak bu sefer, web arayüzündeki araçlar sayfasından bir rpm pakete ihtiyacımız olacak.

Ancak, öncelikle varsayılan olarak CentOS kurulumunda bulunmayan xinetd paketini yüklememiz gerekiyor.

CentOS sunucunuza önce xinetd kurun :

sudo yum install -y xinetd

Şimdi CentOS sunucumuz için gerekli izleme aracısı paketini indirip kurabiliriz:

sudo yum install -y http://ubuntusunucuipadresiniz/sistemtakibi/check_mk/agents/check-mk-agent-1.6.0p11-1.noarch.rpm

Daha önce olduğu gibi aracının düzgün çalıştığını doğrulayalım:

sudo check_mk_agent

Çıktı, Ubuntu sunucusundaki çıktıya benzer olacaktır. Şimdi izleyiciye erişimi kısıtlayacağız.

Checkmk Erişimi Kısıtlama

Bu sefer yerel bir ana bilgisayarı izlemeyeceğiz, bu nedenle xinetd yani Checkmk’in kurulu olduğu Ubuntu sunucusundan gelen bağlantıların veri toplamasına izin vermeliyiz. Buna izin vermek için önce yapılandırma dosyanızı açın:

sudo yum update
sudo yum install -y nano
sudo nano /etc/xinetd.d/check_mk

Şu alanı bulun:

# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
#only_from   = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2

Şu şekilde değiştirin:

# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
only_from   = ubuntusunucuipadresiniz

Kaydedip çıkın ve hizmeti yeniden başlatın:

sudo systemctl restart xinetd

Daha sonra ise aynı yukarıdaki adımları uygulayarak CentOS sunucunuzu sisteme tanımlayabilirsiniz.

Artık Checkmk ile bir Ubuntu sunucusunu ve CentOS sunucusunu izliyorsunuz. Daha fazla ana bilgisayarı izlemek aynı yöntemleri takip ederek mümkündür. Aslında Checkmk için, sunucu performansı dışında hiçbir üst sınır yoktur. Bu yüzlerce ana bilgisayarı izleyebilirsiniz anlamına gelir :wink:

Sonuç

Bu kılavuzda iki farklı Linux dağıtımına sahip iki sunucu kurduk: Ubuntu ve CentOS. Daha sonra Checkmk’i her iki sunucuyu izlemek için kurduk ve yapılandırdık ve Checkmk’in güçlü web arayüzünü inceledik.

Checkmk, tüm zor izleme yapılandırmalarını, seçenek ve özelliklerle dolu, kullanımı kolay bir web arayüzünde bir araya getiren eksiksiz ve çok yönlü bir izleme sistemidir.

Bu araçlarla birden fazla ana bilgisayarı izlemek mümkündür. Olası sorunlar için e-posta, SMS ya da push bildirimleri, daha fazla hizmet için ek kontroller yapılandırabilir, erişilebilirliği ve performansı izleyebilirsiniz.

Checkmk hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi belgelerini ziyaret edebilirsiniz.

1 Beğeni

Bir saate bi doküman bu kadar mı güzel yazılır hocam elinize sağlık. Muhabet arasında ben bunu yapayım dediniz 1 saate çıkardınız. :slight_smile:

2 Beğeni

Hocam sistem mükemmel çünkü ve herkes faydalansın istedim :+1:

@muhyal Elinize sağlık, hali hazırda 100+ sunucu için nagios kullanıyorum, ayrıca görseli kötü oldugu için graphana kurarak oradan izleme yapıyorum.

Nagios kullanan biri olarak :slight_smile: Bu ürün daha kolay bir kullanıma sahip.
Merak ettiğim nagiosta sistem şiştikçe bir takım db sorunları çıkmakta, bunda da karşımıza böyle bir durum gelebilir mi ?
Siz bunu maksimum kaç host için kullandınız ve checkmk sunucusunun cpu/ram kapasitesi neydi.
Birde keşke bir tane windows host ekleseymişsiniz :slight_smile:

Zabbix ürünü yerine checkmk tercih etmenizin bir nedeni varmı?

1 Beğeni

Hocam Windows server ben eklemedim çok uzuyordu video ama aynı yöntem geçerli çok stabil sadece Agents kısmından Windows için olanı kurmalısınız. Bu arada Checkmk Nagios kullanıyor zaten. Ama şişme yapmaz. 1 CPU / 1 RAM test sunucusuna kurdum :slight_smile: Checkmk çok hızlı gelişiyor ve Zabbix’e göre daha fazla araç ve ajan sunuyor.

Bir arkadaşımız (Emre) Windows üzerine kurup ekran görüntüsünü almıştı:

Cevabınız için çok teşekkürler @muhyal
2 soru daha sormak istiyorum
1- windowsa agent yükledikten sonra bu dataların sadece bizim kurduğumuz check_mk sunucusu tarafından izlendiğini nasıl garanti edebiliriz, yani dışarıdan gelen bir kişi kendi bilgisayarına check_mk kursa ve bizim agent kurulu sunucunun ip adresini girse, oda tüm bilgileri görmüş olmaz mı ?
“Xinetd Kullanarak İzleme Verilerine Erişimi Kısıtlama” başlığı altında yapılan yapılandırma , tüm agentlarımı kapsıyor ?

2- ubuntu üzerine agent yüklemek isterken aşağıdaki hatayı aldım, nedeni ne olabilir.
rpm dosya yolunda bir sorun yok, orada o dosya var.

root@ubuntu:~# sudo apt-get install -y http://192.168.254.185/itresearch/check_mk/agents/check-mk-agent-1.6.0p11-1.noarch.rpm
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package http://192.168.254.185/itresearch/check_mk/agents
E: Couldn’t find any package by glob ‘http://192.168.254.185/itresearch/check_mk/agents
E: Couldn’t find any package by regex ‘http://192.168.254.185/itresearch/check_mk/agents

Checkmk, Windows Server üzerinde belirli IP adreslerine yönelik kısıtlama için,

\CheckMK\Agent\check_mk.user.yml dosyasını açın ve only_from: kısmını düzenleyin:

global:
 only_from: 127.0.0.1/32

Diğer durumlarda Checkmk yapılandırmalarını çıktı almak için:

.\check_mk_agent.exe showconfig ps

Bu arada güvenlik duvarı üzerinden de yapılandırılabilirsin.

:information_source: Bu arada legacy değilde yeni versiyon ajanı tavsiye ediliyor. Siz hangisini yüklediniz?

Versiyon Sürüm Ajan
NT 5.1 Windows XP Eski Ajan
NT 5.2 Windows XP x64 Edition Eski Ajan
NT 5.2 Windows Server 2003 Eski Ajan
NT 6.0 Windows Vista Yeni Ajan
NT 6.0 Windows Server 2008 Yeni Ajan
NT 6.1 Windows 7 Yeni Ajan
NT 6.1 Windows 2008 R2 Yeni Ajan
NT 6.2 Windows 8 Yeni Ajan
NT 6.2 Windows Server 2012 Yeni Ajan
NT 6.3 Windows 8.1 Yeni Ajan
NT 6.3 Windows 2012 R2 Yeni Ajan
NT 6.4 / NT 10.0 Windows 10 Yeni Ajan
NT 6.4 / NT 10.0 Windows Server 2016 Yeni Ajan
NT 6.4 / NT 10.0 Windows Server 2019 Yeni Ajan

:information_source: Yukarıdaki tabloda listelenmeyen sürümler resmi olarak desteklenmemektedir. Örneğin, Windows Embedded gibi…

Yükleme yöntemleri:

Yöntem Açıklama CRE CEE
Birlikte verilen MSI paketi Konfigürasyon dosyaları aracılığıyla manuel konfigürasyon ile standart bir ajanın kolay kurulumu yapılır. X X
Agent Bakery’den MSI paketi GUI üzerinden yapılandırma - her ana bilgisayarın ayrı yapılandırılması mümkündür. X
Otomatik Güncellemeler Agent Bakery’nin paketi önce elle veya komut dosyasıyla yüklenir ve daha sonra otomatik olarak güncellenir. X

Kontrol etmek için:

.\check_mk_agent.exe test

Örnek çıktı:

<<<check_mk>>>
Version: 1.6.0b8
BuildDate: Sep 4 2019
AgentOS: windows
Hostname: MSEDGEWIN10
Architecture: 64bit

23 Nisan 2020 tarihli Checkmk Kaynağına göre…

1 Beğeni

O paket orada var olabilir ama erişilebilmesi önemli, güvenlik duvarı tarafında yapılandırmalarını yap lütfen. Kısıtlaman yalnızca komutu kısıtlamayı içermeli komple dosyalara erişimi engellememeli. En kötü elle at dosyayı yükle :+1:

1 Beğeni

Merhaba Arkadaşlar;
Email gönderimi için smtp bilgilerini gireceğimiz conf. alanını arayüzde bulamadım, gören varmı ?

Selam,

Ubuntu üzerinde Exim4 ya da Postfix kurduğun zaman zaten Checkmk direkt posta göndermeye başlıyor. Ajan kısmında bir SMTP yapılandırmasına gerek yok. Talep olursa Ubuntu için bir döküman oluşturabilirim.

Yeniden yapılandırmayı deneyebilirsin:

dpkg-reconfigure exim4-config

Selamlar;

Bu tip mailler göndermek için hmail smtp server kullanıyorum, check_mk mail göndermesi için exim4 kurarak bu sunucuyu kullandırabilir miyim ?

İşletim sistemi tarafında düzenleme yaparak dış SMTP sunucusunu kullandırabilirsin, Ckeckmk zaten işletim sistemini kullanıyor gönderim için.

Sistem e-posta yapılandırma dosyasına bir göz at istersen.

1 Beğeni

Maalesef ilgili dosyayı belirttiğiniz yerde göremedim, biraz araştırayım.
Teşekkür ederim.

HYPER-V Sanallaştırma sistemi üzerinde kurulu Ubuntu sunucu ve windows üzerinde Checkmk ayarlamaları ile ilgili merak edilenler için:

3 Beğeni

Elinize sağlık hocam :+1:

Sizde sağ olun hocam ne demek, notlarıma aldım inşallah en kısa sürede bildirimi gelir zaten buradan yazarım :handshake:

2 Beğeni

Baya aradım, ancak istediğim şekilde mail,sms yapılandırması yapamadım.
Çalışma yaparsanız çok makbule geçer.

Çözüm basit ama siz zorlaştırıyorsunuz :slight_smile: SMS ve posta için bir yapılandırma dosyası, menüsü yok. Sunucunuzu SMS ve posta sunucusu olarak yapılandırmanız lazım. Checkmk zaten girilen telefon no ve posta adresine bildirim atıyor. Bunları araştırmalısınız. Çalışma gelse de çok geç gelecektir o zamana kadar şu rehberleri de inceleyebilirsiniz:

http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/sendsms.1.html

1 Beğeni