Checkmk Kendinden İmzalı SSL Sertifikası Kurulumu

Ubuntu 18.04 Üzerinde Checkmk İle BT Altyapınızın Sağlığını İzleyin öğreticine ek olarak:

Bu öğreticimizde sizlerle birlikte otomatik olarak imzalanan SSL sertifikası ile Checkmk RAW kurulumunu nasıl hızlı bir şekilde güvenli hale getirebileceğimizi öğreneceğiz. Aşağıdaki işlemlerin çoğunun basitçe kopyala / yapıştır işlemleri olduğunu ve kendi bilgileriniz ile güncellemeniz gereken her alanın BÜYÜK HARFLER ile yazıldığını unutmayın. Bu öğretici Ubuntu 14.x, 16.x ve 18.x sürümlerinde geçerlidir.

Öncelikle aşağıdaki komutla web sunucusu durumunu kontrol edin:

sudo apache2ctl -S

Daha sonra yapılandırma dosyanızı yedekleyin:

sudo cp /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf.yedek

10 yıl geçerli olacak kendinden imzalı sertifikanızı oluşturun:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

Şimdi şu komutu çalıştırmalısınız:

sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048

Apache SSL modülünü etkinleştirin:

sudo a2enmod ssl
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Açılan boş dosyaya ETKİALANADINIZ kısımlarını düzenleyerek şunları kopyalayın:

<VirtualHost *:443>
 ServerName ETKİALANADINIZ
 DocumentRoot /var/www/html
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
 ErrorLog /var/log/apache2/error.log
 CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
 ServerName ETKİALANADINIZ
 ErrorLog /var/log/apache2/error.log
 CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
 <IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
 </IfModule>
</VirtualHost>

Yapılandırma dosyanızı hatalara karşı test edin:

sudo apache2ctl configtest

Son olarak sunucunuzu yeniden başlatın ve sitenizi bu defa https:// ile ziyaret edin.

Hepsi bu kadar :slight_smile: