Ghost "Checking content folder ownership" Hatasının Çözümü

Soru:
Ghost platformunda güncelleme vb. işlemler sırasında sıklıkla karşılaşılan “ Checking content folder ownership ” hatası nasıl çözülür?

Çözüm:

cd var/www/ghost/
sudo chown -R ghost:ghost ./content
ghost doctor