Ubuntu 18.04 Üzerinde Ghost Nasıl Kurulur?

Ubuntu 16.04 veya 18.04 sunucunuzda Ghost’u üretim kanalında kullanmak üzere kurmak, yapılandırmak ve çalıştırmak için tam bir kılavuz hazırladık.

Genel Bakış

Kendi yazılımınızı kurmak, bakımını yapmak ve güncellemek konusunda rahatsanız, bu makale tam size göre. Bu kılavuzun sonunda MySQL kullanarak üretimde çalışan tamamen yapılandırılmış bir Ghost kurulumuna sahip olacaksınız.

Ön Gereksinimler
Resmi olarak önerilen üretim kanalı kurulumu aşağıdakileri gerektirir:

  • Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04 sunucusu (DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir)
  • NGINX (SSL için minimum 1.9.5 sürümü)
  • Desteklenen bir Node.js sürümü
  • MySQL 5.5, 5.6 veya 5.7 sürümü
  • En az 1GB bellek
  • Kayıtlı bir alan adı
  • root ya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile SSH erişimi

Başlamadan önce, kullanmayı planladığınız alan adından sunucunun IP adresini işaret ederek bir A kaydı ayarlamanız ve doğru şekilde çözümlendiğinden emin olmanız gerekir. SSL’nin kurulum sırasında düzgün bir şekilde yapılandırılabilmesi için bu işlem çok önceden yapılmalıdır.

Sunucu Kurulumu

Kılavuzun bu kısmı, Ghost-CLI’yi kurmak için tüm ön koşulların karşılanmasını sağlayacaktır.

Yeni kullanıcı oluştur :wave:
Favori terminalinizi açın ve root ya da yetkilerine sahip bir kullanıcı olarak yeni sunucunuza giriş yapın:

# SSH ile oturum açma
ssh root@sunucu_ip_adresiniz

# Yeni bir kullanıcı oluşturun ve adımları takip edin
adduser kullaniciadi

Ghost kullanıcı adını kullanmak, Ghost-CLI ile çakışmalara neden olur, bu nedenle alternatif bir ad kullanmanız önerilir.

# Kullanıcımızı süper kullanıcı grubuna ekleyelim ve yönetim yetkilerini verelim
usermod -aG sudo kullaniciadi

# Daha sonra yeni kullanıcımıza geçiş yapalım
su - kullaniciadi

Sunucu Paketlerini Güncelleme
Paket listelerinin ve kurulu paketlerin güncel olduğundan emin olun.

# Paket listesini güncelleyin
sudo apt-get update

# Yüklü paketleri güncelleyin
sudo apt-get upgrade

Önceki adımda yeni oluşturduğunuz şifreyi girmek için adımları izleyin.

NGINX’i yükleyin
Ghost, NGINX sunucusu kullanır ve SSL yapılandırması için NGINX 1.9.5 veya üstü gerekir.

# NGINX yükleyin
sudo apt-get install nginx

ufw etkinleştirildiyse, güvenlik duvarı HTTP ve HTTPS bağlantılarına izin verir.

Gerekli güvenlik duvarı izinlerini tanımlayın;

sudo ufw allow 'Nginx Full'

MySQL’i yükleyin
Ardından, üretim kanalı veritabanı olarak kullanmak için MySQL’i kurmanız gerekir.

# MySQL yükleyin
sudo apt-get install mysql-server

Ubuntu 18.04 üzerinde MySQL
Ubuntu 18.04 kullanıyorsanız, MySQL’in Ghost-CLI ile uyumlu olduğundan emin olmak için bir şifre gerekir. Bu, birkaç adım daha gerektirir!

# Bir şifre belirlemek için
sudo mysql

# Şimdi kullanıcının şifresini bununla güncelleyelim
# sifreniz kısmını kendi şifreniz ile değiştirmelisiniz. Tırnak işaretleri kalmalı!
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'sifreniz';

# Şimdi MySQL'dan çıkalım
quit

# Daha sonra kullanıcınıza tekrar geçiş yapın
su - kullaniciadi

Node.js Yükleyin
Aşağıda açıklanan şekilde sistem genelinde desteklenen bir Node sürümüne sahip olmanız gerekir. Farklı bir kurulumunuz varsa, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer sürümleri kaldırın ve buradaki adımları uygulayın.

# Node 10 sürümü için NodeSource APT ekleyin
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash

# Node.js yükleyin
sudo apt-get install -y nodejs

Ghost-CLI’yi Yükleyin
Ghost-CLI, Ghost’u hızlı ve kolay bir şekilde kurmak ve kullanmak için yapılandırmanıza yardımcı olan bir komut satırı aracıdır. npm modülü npm veya yarn ile kurulabilir.

sudo npm install ghost-cli@latest -g

Yüklendikten sonra, mevcut komutların bir listesini görmek için her zaman ghost help çalıştırabilirsiniz.

Ghost’u Yükleyin

Sunucunuz doğru bir şekilde kurulduktan ve ghost-cli kurulduktan sonra Ghost’u yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar önerilen kurulum içindir.

/root veya home/kullaniciadi dizinlerine Ghost yüklemek, kurulumun bozulmasına neden olur. Her zaman doğru yapılandırılmış izinlere sahip özel bir dizin kullanın.

Dizin Oluşturma
Kurulumunuz için bir dizin oluşturun, ardından sahibini ve izinleri ayarlayın.

# Biz 'ghost' adını uygun gördük :) 
sudo mkdir -p /var/www/ghost

# kullaniciadi kısmını kendi sistem kullanıcı adınıza göre düzenleyin.
sudo chown kullaniciadi:kullaniciadi /var/www/ghost

# Doğru izinleri tanımlayın
sudo chmod 775 /var/www/ghost

# Daha sonra dizine gidin
cd /var/www/ghost

Yükleme işlemini başlatın
Endişelenmeyin çok az kaldı :grinning:
Bunu şimdiye kadar yaptınız zaten, Ghost’u tek bir komutla yükleme zamanı geldi.

ghost install

Kurulum sırasında size sorulacak olan sorular;
Yükleme sırasında CLI, sitenizi yapılandırmak için bir dizi soru soracaktır.

Blog bağlantısı
Ghost yayınınızın bulunacağı tam URL’yi girin ve HTTP veya HTTPS protokolünü ekleyin. Örneğin, https://siteadresiniz.com. HTTPS kullanıyorsanız, Ghost-CLI sizin için SSL kurmayı önerecektir. IP adreslerinin kullanılması hatalara neden olur.

MySQL ana bilgisayar adı
Bu MySQL veritabanınıza nereden erişilebileceğini belirler. MySQL aynı sunucuya kurulduğunda localhost kullanın (varsayılan değeri kullanmak için Enter tuşuna basın). MySQL başka bir sunucuya kuruluysa, adı manuel olarak girin.

MySQL kullanıcı adı / şifresi
Zaten mevcut bir MySQL veritabanınız varsa kullanıcı adını girin. Aksi takdirde root yazın. Ardından, kullanıcınızın şifresini girin.

Ghost veritabanı adı
Veritabanınızın adını girin. root dışı bir MySQL kullanıcı / parolası kullanmadığınız sürece, sizin için her şey otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu durumda, veritabanı zaten var olmalı ve doğru izinlere sahip olmalıdır.

Ghost MySQL kullanıcısı mı kuruyorsunuz? (Önerilen)
root MySQL kullanıcısını sağladıysanız, Ghost-CLI yalnızca yeni Ghost veritabanınıza erişebilen / bunları düzenleyebilen ve başka bir şeyi olmayan özel bir MySQL kullanıcısı oluşturabilir.

NGINX kurulsun mu? (Önerilen)
NGINX’i otomatik olarak kurar ve sitenizin dış dünya tarafından görüntülenmesini sağlar. NGINX’i manuel olarak kurmak mümkündür, ama neden zor bir hayat seçesiniz ki? :grinning:

SSL kurulsun mu? (Önerilen)
Bir https Blog URL’si kullandıysanız ve alan adınızı zaten doğru IP adresine işaret ettiyseniz, Ghost-CLI Let’s Encrypt’i kullanarak sizin için otomatik olarak SSL kurabilir.

E-postanızı giriniz
SSL sertifikası kurulumu, e-posta adresi gerektirir, böylece yenileme sırasında da dahil olmak üzere sertifikanızla ilgili herhangi bir sorun olursa haberdar olursunuz.

systemd kurulsun mu? (Önerilen)
systemd, Ghost’un sorunsuz çalışmasını sağlamak için önerilen süreç yöneticisi aracıdır. Evet’i seçmenizi öneririz, ancak kendi süreç yönetiminizi kurmanız mümkündür.

Ghost’u başlat?
“yes” seçmek Ghost’u çalıştırır ve sitenizi çalışır hale getirir.

Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makaleyi yanıtlamaktan çekinmeyin :point_down:

2 Beğeni