Ghost "Checking file permissions" Hatasının Çözümü

Soru:
Ghost platformunda güncelleme vb. işlemler sırasında sıklıkla karşılaşılan “Checking file permissions” hatası nasıl çözülür?

Çözüm:

cd var/www/ghost/
sudo find ./ ! -path "./versions/*" -type f -exec chmod 664 {} \;
ghost doctor